nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.05.2017 Gedetineerden maken 'juice from jail' met boslandbouw

Eén van de 12 nieuwe aanplantingen van een boslandbouwperceel is dit jaar gerealiseerd op het penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede. De gedetineerden hebben de bomen aangeplant en zullen de komende jaren ingeschakeld worden voor het onderhoud van de boomgaard en de oogst en verwerking van het fruit. Er zijn 168 hoogstam fruitbomen aangeplant van een 50-tal oude rassen van zowel appel, peer, pruim en kers. De bedoeling is om sap te maken van het geoogste fruit en het onder de naam ‘juice from jail’ te verkopen. De projectpartners achter ‘Agroforestry in Vlaanderen’ doen dit bijzondere verhaal uit de doeken. Op 13 juni organiseren zij een infoavond in Zepperen (Limburg) voor al wie interesse heeft in het teeltsysteem.

Het penitentiair landbouwcentrum (PLC) te Ruiselede bestaat uit een detentieafdeling en een boerderij. “Het PLC is voor de gedetineerden een tussenstap tussen een gesloten gevangenis en de vrijlating. Hier worden ze voorbereid op hun herintegratie in de maatschappij, onder andere aan de hand van een nuttige tewerkstelling op de boerderij”, vertelt directeur Chris De Vidts. In Ruiselede worden 50 nieuwe plaatsen voor gedetineerden gecreëerd. Deze uitbreiding was de concrete aanleiding om na te denken over nieuwe projecten voor de gedetineerden. Zo is het idee van agroforestry stilaan gegroeid.

“Twee generaties terug zag het landschap op het platteland er helemaal anders uit. Toen vond je nog rond iedere boerderij een boomgaard met hoogstamfruitbomen. Deze hoogstamboomgaarden waren een deel van ons patrimonium” aldus directeur De Vidts. Om de link met het verleden te leggen, is bij de aanplant gekozen voor oude rassen. Boerderijverantwoordelijke Etienne De Muelenaere geeft eerlijk toe dat hij aanvankelijk weigerachtig stond tegenover het idee om bomen te planten op de landbouwpercelen van het centrum. “De combinatie van bomenteelt en landbouw, en het feit dat de bomen in zo’n boslandbouwsysteem ook als onderdeel van de productie gezien worden, hebben mij overtuigd.”

Het Regionaal Landschap Houtland speelde tussenpersoon in het overleg met diverse instanties, het ontwerp van de aanplant en de aanvraagprocedure voor de subsidie. In vijf maanden tijd was de ganse zaak rond: van een idee in augustus tot de aanplanting van de eerste bomen in december 2016. De eerste snoeibeurten zal het Regionaal Landschap voor zijn rekening nemen. Na een opleiding zullen de gedetineerden dat kunnen overnemen.

Bij de aanleg van het perceel hebben de gedetineerden reeds het meeste werk voor hun rekening genomen. Ze maakten de plantgaten, plaatsten de palen en bevestigden boomkokers rond de bomen als bescherming tegen de melkkoeien die zullen grazen op het perceel. Wanneer de fruitbomen over drie à vier jaar volop vruchten dragen, zullen ze het fruit ook plukken. Een deel van de oogst is als gezond en gratis tussendoortje bestemd voor de gedetineerden. Het grootste deel zal in de handel gebracht worden in de vorm van ‘juice from jail’-fruitsap.

Op 13 juni organiseren de projectpartners achter ‘Agroforestry in Vlaanderen’ een infoavond en terreinbezoek, niet in Ruiselede maar in Zepperen. Naar jaarlijkse gewoonte laat men landbouwers kennismaken met het eeuwenoude teeltsysteem dat dankzij de aanplantsubsidie en inspanningen van onderzoekers opnieuw in de belangstelling staat in Vlaanderen. Projectcoördinator Bert Reubens (ILVO) nodigt alle geïnteresseerden uit voor een terreinbezoek in Zepperen en toelichting over de kennisopbouw in Vlaanderen, de dienstverlening en subisidiemogelijkheden. Bioboer Jos De Clercq neemt de aanwezigen mee naar zijn boomgaarden met fruit-, kastanje- en notenbomen waar ook Limousin-runderen grazen.

Het bijzondere ‘Juice from jail’-project is VRT niet ontgaan. Wil je er meer over weten, of over boslandbouw in het algemeen? Check www.agroforestryvlaanderen.be en schrijf je in voor de infoavond op 13 juni.

Bron: www.agroforestryvlaanderen.be

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via