nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2018 "Geef dieren de erkenning die ze verdienen"

In de Senaatscommissie 'Institutionele Aangelegenheden' vonden voor de tweede maal hoorzittingen plaats naar aanleiding van het wetsvoorstel van senator Sabine de Bethune (CD&V) en senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR) die de verankering van de zorg, de eigen belangen en de eigen waardigheid van dieren in de Grondwet beogen. “Dierenwelzijn vastleggen in de Grondwet, legt het nodige juridische gewicht in de schaal waar de bevoegde instanties verplicht rekening mee moeten houden”, is GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch voorstander. 

In de Senaat is gedebatteerd over het wetsvoorstel om dierenwelzijn op te nemen in de Grondwet. Naast verschillende wetenschappers en onderzoekers hield ook Michel Vandenbosch er een pleidooi “om dieren de erkenning te geven die ze verdienen in onze maatschappij”. GAIA voert al jaren campagne voor de opname van dierenwelzijn in de Grondwet en liet eerder al een opiniepeiling uitvoeren waaruit bleek dat 86 procent van de Belgen zich achter de verankering van dieren in de Grondwet schaart.

“Het voorstel is een belangrijke stap in de goede richting maar het kan nog altijd beter en vooral concreter”, aldus Vandenbosch. Zo pleit GAIA voor het opnemen van de zogenaamde ‘vijf vrijheden voor dieren’ in de Grondwet, met name het vrij zijn van honger, dorst en ondervoeding; het vrij zijn van fysieke en fysiologische ongemakken waarbij adequate huisvesting en beschutting voorzien wordt; het vrij zijn van ziekte en verwondingen; het vrij zijn van pijn en lijden; en de vrijheid om voldoende normale, natuurlijke gedragingen te vertonen en te ontplooien.

Aan politieke zijde is alvast sp.a voorstander om dierenwelzijn grondwettelijk te verankeren. Dierenmishandeling moet leiden tot de schorsing of intrekking van de vergunning en tot strafrechtelijke vervolging, zo klinkt het. Op een partijcongres werd een kadertekst goedgekeurd waarin onder meer staat dat voedselproductie “met respect voor dier en omgeving” moet gebeuren. Daarom moet “industriële vleesproductie afgebouwd worden” en kiest sp.a voor “lokale producten, korte-keten-distributie en dier- en milieuvriendelijke kweek van basisproducten”. De partij wil de bestaande uitstoot van landbouw en veehouderij afbouwen, binnen tien jaar moet die zelfs gehalveerd zijn. 

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via