nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.09.2017 "Geen noodmaatregelen tegen ggo’s zonder bewijs"

De lidstaten van de Europese Unie mogen geen noodmaatregelen nemen met betrekking tot genetisch gemodificeerd voedsel en diervoeders, tenzij het duidelijk is dat er een ernstig risico voor de gezondheid of het milieu bestaat. Dat heeft het Europese Hof van Justitie verklaard in een reactie op een vraag van een Italiaanse rechtbank. In 2013 had de Italiaanse regering de Commissie gevraagd noodmatregelen te nemen om de teelt van de genetisch gemodificeerde MON 810-mais te verbieden op basis van twee nieuwe Italiaanse studies. 

In 2013 heeft de Italiaanse regering de teelt van MON 810 op Italiaans grondgebied verboden. Toen enkele Italiaanse boeren een jaar daarop toch MON 810 verbouwden, kregen ze een proces aan hun been. Op basis van een advies van de Europese voedselautoriteit EFSA verklaart de Europese Commissie nu dat er geen wetenschappelijk bewijs was om de door Italië gevraagde noodmaatregelen tegen ggo’s te rechtvaardigen.

In het kader van een strafrechtelijke procedure tegen de boeren in kwestie heeft het Tribunale di Udine het Europees Hof van Justitie gevraagd of er sprake kon zijn van spoedmaatregelen op basis van het voorzorgsbeginsel. Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel kunnen de lidstaten noodmaatregelen nemen om bepaalde risico's voor de gezondheid van de mens te voorkomen. Het gaat daarbij om risico's die nog niet volledig geïdentificeerd of begrepen zijn vanwege wetenschappelijke onzekerheden.

Het Europese Hof en EFSA zijn echter van oordeel dat wanneer het niet duidelijk is dat genetisch gemodificeerde producten een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu kunnen vormen, de Europese Commissie of de lidstaten geen mogelijkheid hebben om noodmaatregelen te treffen. En dat met andere woorden, een verbod op de teelt van MON 810 ongegrond is. Als de Commissie zelf nog geen standpunt heeft ingenomen over een bepaalde materie, dan mogen lidstaten wel noodmaatregelen treffen, aldus nog het Hof.

Lees het vonnis hier.

Bron: Agriholland / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via