nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.09.2015 Geen vergunningsplicht meer voor overkapping plantages?

Vlaams minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Joke Schauvliege wil bekijken of het overkappen van fruitplantages voortaan kan vrijgesteld worden van een vergunningsaanvraag. Dat antwoordde ze op een parlementaire vraag van Jelle Engelbosch (N-VA). Hoewel vandaag al 98 procent van de aangevraagde overkappingen vergund wordt, kan een vrijstelling een enorme administratieve vereenvoudiging betekenen voor de fruittelers. “Zij verliezen nu tijd en geld door deze vergunningsaanvraag voor een maatregel die hun teelt helpt te beschermen”, aldus Engelbosch.

Vooral de kersenteelt staat bekend als een bijzonder kwetsbare teelt. Gemiddeld om de drie jaar mislukt de oogst door nachtvorst, hagel, regen, vogelschade, enz. Een overkapping kan helpen om dit tegen te gaan. Momenteel is ongeveer 15 procent van de professionele kersenteelt in Haspengouw overkapt. Zo’n overkapping vermindert het risico op oogstverliezen en kan de opbrengst tot 8.000 kilo per hectare doen toenemen, maar de kostprijs ervan schommelt tussen de 30.000 en 60.000 euro per hectare.

Om die redenen ondersteunt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) het overkappen van kersenplantages. Daarnaast wordt er ook ondersteuning geboden via de Europese gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit. Op die manier kan er gedurende vijf jaar een afschrijving van 30.000 euro per jaar in rekening worden gebracht, met een maximum van 50 procent. Enkel telers die lid zijn van een producentenorganisatie die deze actie ook heeft opgenomen in haar operationele programma, kunnen hiervan gebruikmaken. “Een overkapping via groepsaankoop behoort ook tot de mogelijkheden, maar beide zijn niet combineerbaar”, legt Schauvliege uit.

De minister wijst er ook op dat het pcfruit al sinds 2007 testen uitvoert met verschillende constructiesystemen van kersenoverkappingen. Momenteel zijn er vier proefopstellingen actief: een Duits, een Nederlands, een Oostenrijks en een eigen alternatief systeem. “Het proefcentrum houdt alle informatie bij over de constructies, de investerings- en arbeidskosten, de financiële bruto-opbrengsten, enz.”, vertelt Schauvliege. “De conclusies zijn dat de overkapte teelt meer oogstzekerheid geeft en doorgaans dikkere, hardere kersen levert met een hoog suikergehalte en een betere smaak. Maar overkapte teelt is wel meer arbeidsintensief, zowel voor als na de pluk van de kersen. Een goede plaatsing en verankering van de overkapping is ook een vereiste.”

Momenteel is een overkapping van een plantage vergunningsplichtig. De minister gaf echter te kennen dat ze wil onderzoeken of dit kan gewijzigd worden naar een meldingsplicht. “We zijn bezig met een vereenvoudigingsbesluit om een aantal vergunningen af te schaffen. Ik zal laten onderzoeken of meldingsplicht voor overkappingen tot de mogelijkheden behoort”, antwoordde Schauvliege op de vraag van Engelbosch.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via