nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2018 "Geitenhouderij leeft bij gratie van marktevenwicht"

Het gaat goed met de geitenhouderij in de Lage Landen. Zowel in ons land als in Nederland wordt een stijgend aantal geitenhouders voortgestuwd door een mooie en stabiele melkprijs, met als motor een structureel groeiende consumptie. Van de prijsvolatiliteit die melkveehouders het leven zuur maakt, is hier weinig of geen spoor. “Het klopt dat de geitenmelkprijs zich de afgelopen zes jaar heeft gehandhaafd op een stabiel hoog niveau”, aldus Guy Hex van de Limburgse geitenmelkverwerker Capra. Tot een plots melkoverschot eind vorig jaar roet in het eten gooide. 

Opschudding in november vorig jaar, toen de geitenmelkprijsnotering van de Nederlandse Coöperatieve Belangenvereniging Melkgeitenhouderij (CBM) die bijgehouden wordt door het Agrimedia-vakblad Geitenhouderij daalde tot 54,86 euro per 100 kg standaardmelk, liefst 10 cent minder dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder en ver onder de prijs van de andere spelers in de geitenmelkmarkt. Ter vergelijking, de gemiddelde geitenmelkprijs lag in november vorig jaar op 60,93 euro per 100 kg standaardmelk.

“In december werd in Nederland vastgesteld dat er zo’n 20 à 30 miljoen liter geitenmelk marktsurplus was, het gevolg van een slechte marktinschatting”, analyseert Guy Hex van het Limburgse Capra de voor de geitenhouderij ongewone marktsituatie. “Als je die hoeveelheid afzet tegen de totale hoeveelheid die in Nederland jaarlijks op de markt komt – zo’n 300 miljoen liter – dan spreek je over ongeveer 10 procent van het totale volume. Om te anticiperen op de marktdruk die zo’n volume onvermijdelijk oplevert, heeft de betrokken partij beslist om met een verlaagde melkprijs een signaal te geven naar de geitenhouders.”

Hex legt uit dat zo’n overschot dat boven de markt zweeft een invloed op het marktgebeuren heeft, een situatie die doet denken aan het melkpoeder in Europese opslag dat al maanden voor neerwaartse druk zorgt op de melkprijs in de melkveehouderij. “De melkprijs in de geitenhouderij is al jaren zeer hoog en bovendien erg stabiel”, aldus Hex. “Dat heeft ervoor gezorgd dat we de voorbije jaren verschillende starters hebben kunnen verwelkomen. We moeten op deze situatie reageren om te vermijden dat sommige starters het bij een lagere melkprijs moeilijk zouden krijgen.”

Welke reactie heeft Hex in gedachten? “Met Capra hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en hebben we onze geitenhouders persoonlijk aangesproken om even op de rem te gaan staan”, aldus Hex. “Onze bedoeling is om het melkoverschot zo snel mogelijk te laten absorberen door de markt, en dat kan je alleen realiseren door collectieve actie. Elke boer kijkt in de eerste plaats naar zichzelf, dat is logisch. Maar we moeten beseffen dat als het volume aan het einde van de rit te groot is, de markt onherroepelijk zal gaan kwakkelen.”

“Uiteindelijk komt het hierop neer”, aldus nog Hex. “Als verwerker hebben we uiteraard onze geitenhouders broodnodig. Waar wij naar streven is een gezonde, evenwichtige melkprijs. Het devies van de voorbije jaren was gecontroleerde groei, door het tekort op de markt gestaag in te vullen. Maar door dit plots overschot dreigt het tekort van de voorbije jaren om te slaan in een overschot, en we weten allemaal wat dat betekent voor de melkprijs. Daarom willen we in 2018 en 2019 de melkproductie lichtjes inperken. Ik kan alvast zeggen dat onze Capra-boeren begrip hebben voor de situatie.”

Johan Devreese van de Organic Goatmilk Coöperatie – een coöperatie van ruim vijftig biologische geitenhouders in Vlaanderen, Duitsland (deelstaat NRW) en vooral Nederland en onder meer leverancier van biomelk aan Capra – herkent de redenering. “Ook vanuit onze coöperatie proberen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen”, aldus Devreese. “We streven naar rendabele bedrijven, op korte én op langere termijn. Dat er groei zit in het biologisch geitenmelkverhaal bewijst de evolutie van de melkprijs. Die schommelt vandaag rond de 90 cent bij een vet- en eiwitpercentage van 7 procent. In 2003 was dat nog 52 cent. In die tijd zijn zowel vraag als aanbod sterk gestegen. Momenteel geldt een wachtlijst voor kandidaat-starters”. Vlaanderen telt 12 biogeitenhouders, waarvan een derde de melk zelf verwerkt en de anderen hun melk leveren aan de coöperatie. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via