nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

16.03.2017 Gen ontdekt dat maïsopbrengst met 15 pct kan verhogen

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent hebben een gen ontdekt dat de plantengroei en de zaadopbrengst in maïs sterk verhoogt. De resultaten die eerder tijdens labo-onderzoek werden vastgesteld, werden nu ook bevestigd tijdens twee jaar durende veldproeven in België en de Verenigde Staten. Het bewuste gen zou de zaadopbrengst in maïshybriden met 10 tot 15 procent kunnen verhogen. “Deze bevinding is erg relevant voor landbouw omdat extreme weerfenomenen die de productie aantasten, steeds vaker voorkomen”, klinkt het.

Met een areaal van 180 miljoen hectare en een productie van ongeveer één miljard ton per jaar is maïs vandaag het meest verbouwde voedselgewas ter wereld. Ook in België heeft de maïsteelt de laatste decennia een opmars gemaakt en bedraagt het areaal vandaag ongeveer 240.000 hectare. Het gewas wordt vooral geteeld als veevoeder, maar ook voor menselijke consumptie en in veel mindere mate als bron van biobrandstoffen. Door de opwarming van de aarde zijn onderzoekers op zoek naar nieuwe maïsrassen die droogteresistent zijn. “Selecteren op groeibevorderende genen stelt veredelaars in staat landbouwgewassen te ontwikkelen die ook in een veranderend klimaat oogstzekerheid bieden”, beweren de onderzoekers.

Een team van wetenschappers van VIB en UGent, onder leiding van Dirk Inzé en Hilde Nelissen, startten daarom met een onderzoek naar de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van bladgroei in maïs. Weten hoe bladeren groeien, levert veel informatie op in verband met de groei van de volledige plant. “We hebben een gen gevonden, PLA1 genaamd, dat de plantengroei en de grootte van de plantenorganen zoals bladeren, maar ook de kolf, sterk verhoogt. Door de aanmaak van PLA1 in de plant te verhogen, zijn we erin geslaagd om de biomassa en zaadproductie van maïs op te drijven. Dat kan een meeropbrengst van 10 tot 15 procent op hetzelfde landbouwoppervlak opleveren”, vertelt Inzé.

Wetenschappelijke analyses op celniveau brachten aan het licht dat het PLA1-gen de plantencellen langer in delende toestand houdt, waardoor de duur van de groeifase wordt verlengd. “Planten met het PLA1-kenmerk groeien dus langer waardoor ze groter worden en meer zaad produceren, wat een meerwaarde kan betekenen voor landbouwers”, aldus Hilde Nelissen. Dit labo-onderzoek werd nadien opnieuw uitgevoerd in het veld. In België werd voor de veldproeven samengewerkt met ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Daar werd het groeibevorderend effect van PLA1 bevestigd, zowel in maïs-inteeltlijnen als in hybriden. “Dat betekent dat dit gen niet alleen zorgt voor meer biomassa, maar ook voor een hogere zaadopbrengst”, stelt Inzé.

In de serres stelden de onderzoekers bovendien vast dat het PLA1-gen een rol speelt in hoe planten omgaan met droogtestress. Het groeibevorderende PLA1-kenmerk bleek de groeivertraging die normaal optreedt bij lange periodes van watergebrek gedeeltelijk te compenseren. “Deze bevindingen bieden een perspectief om landbouwgewassen te ontwikkelen die een stabiele opbrengst garanderen, ook wanneer de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Op deze manier kunnen nieuwe gewasvariëteiten helpen om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering”, aldus nog de onderzoekers.

Meer informatie: Nieuw plantenonderzoek leidt tot ontdekking van een gen dat zaadopbrengst in maïs gevoelig verhoogt

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via