nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.01.2019 Gentse natuurreservaat Leievallei fors uitgebreid

Het Gentse natuurreservaat Leievallei wordt uitgebreid tot een oppervlakte van bijna 100 hectare. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege beslist. Het nieuwe reservaat, dat vooral populair is bij vogels, bestaat uit twee bestaande reservaten en een bijkomende oppervlakte van 28,5 hectare natuur. “Natuurpunt, dat het gebied beheert, ontvangt voortaan een jaarlijks weerkerende subsidie van ruim 42.000 euro voor het beheer van het reservaat en een eenmalig bedrag van goed 7.000 euro voor de opmaak van een beheerplan en het startbeheer.”

Het natuurreservaat Leievallei behoort tot een reeks natuurgebieden langsheen de oorspronkelijke Leie tussen Deinze en Gent. Het gaat om een goedgekeurde fusie tussen de twee erkende reservaten Assels en Keuzemeersen, met daarenboven nog een uitbreiding van 28,5 hectare. De Leievallei loopt stroomopwaarts verder met gebieden als de Latemse Meersen, de Heurnse meersen en de Leiemeersen van Asten en Bachte.

Stroomafwaarts ligt nog het natuurreservaat Bourgoyen-Ossenmeersen. Het gebied is zeer belangrijk voor allerlei overwinterende en broedende water- en moerasvogels. Soorten als Dodaars, Krakeend en Waterral komen er verspreid broeden. Ook kleinere soorten zoals Blauwborst, Sprinkhaanzanger en Kleine Karekiet doen het daar zeer goed.

Bron: Belga

Beeld: Paul Hermans - Wikicommons

Volg VILT ook via