nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.08.2018 Geoloket Landbouw helpt droogteschade vast te stellen

Op vraag van Joke Schauvliege, de minister van Landbouw, heeft het KMI de extreem droge periode in de lente en zomer van 2018 onderzocht op zijn uitzonderlijkheid. “De analyse van het KMI toont aan dat voor heel Vlaanderen de droogte in de lente en zomer van 2018 uitzonderlijk was”, aldus het Departement Landbouw en Visserij. Om de droogte als landbouwramp te kunnen erkennen, moet de totale schade door de droogte geraamd worden. Om landbouwers en schattingscommissies daarin te ondersteunen, lanceert de landbouwadministratie het ‘Geoloket Landbouw’. Daar zijn onder andere luchtfoto’s en satellietbeelden terug te vinden.

Nu het KMI de voorbije droogte als ‘uitzonderlijk’ heeft bestempeld, laat minister Joke Schauvliege verder onderzoeken of de getroffen land- en tuinbouwers beroep kunnen doen op een tussenkomst door het Vlaams Landbouwrampenfonds. Om een tegemoetkoming te krijgen via het fonds, moet de totale schade hoger liggen dan 1,24 miljoen euro. Bovendien moet de gemiddelde schade per dossier hoger liggen dan 5.580 euro. “Het is dus belangrijk dat de landbouwers de schade op hun percelen melden aan de betrokken gemeente van het getroffen perceel”, klinkt het bij het Departement Landbouw en Visserij.

Aan de gemeenten wordt gevraagd om, op basis van deze eerste voorlopige vaststellingen, een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen uiterlijk op 21 september 2018 te melden aan het Departement Landbouw en Visserij. “Wanneer een definitieve oogstraming mogelijk is, bijvoorbeeld net vóór de oogst, is het belangrijk dat de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten ook de definitieve schade vaststelt”, legt Nele Vanslembrouck, woordvoerder van het departement, uit.

Voor deze definitieve vaststelling kunnen de commissies, in de mate van het mogelijke, beroep doen op de aanwezigheid van een expert van het Departement Landbouw en Visserij. Recent is het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij uitgebreid met een ‘Geoloket Landbouw’. Via deze module is er onder meer informatie over de landbouwgebruikspercelen raadpleegbaar.

“Naar aanleiding van de droogte en het opgestarte onderzoek voor de erkenning als landbouwramp, zijn er naast de gebruikelijke luchtfoto's en intekening van de percelen, ook satellietbeelden ter beschikking gesteld”, laat de administratie weten. Deze beelden geven een groei-index - een indicatie van fotosynthese - weer van de gewassen die eind juli op de percelen stonden. Hoge indices, groene kleuring, geven een hoge graad van fotosynthese weer. Lage indices, bruine kleuring, geven aan dat er eind juli weinig of geen fotosynthese meer aanwezig was op die locatie.

Het Departement Landbouw en Visserij benadrukt dat de informatie op het Geoloket Landbouw louter ondersteunde informatie is. De percelen moeten nog altijd door de schattingscommissies ter plaatse bezocht worden om de schade vast te stellen. “Die informatie kan wel door de schattingscommissies gebruikt worden, bijvoorbeeld om voor silomaïs de accuraatheid van de inschattingen van schade te velde te verhogen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via