nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2017 "Glyfosaat in 45% Europese landbouwbodems"

Onderzoekers van Wageningen Universiteit onderzochten meer dan 300 bodemmonsters afkomstig van landbouwgronden in tien verschillende Europese lidstaten. Uit hun analyses blijkt dat in 45 procent van die landbouwgronden glyfosaat en AMPA, het meest stabiele afbraakproduct van glyfosaat, terug te vinden is. “Glyfosaat en AMPA zijn heel persistent eens ze zich aan bodempartikels hebben vastgeklonken”, aldus de onderzoekers. “Dat verhoogt het risico op contaminatie door bijvoorbeeld water- of winderosie.” 

Glyfosaat is het meest gebruikte herbicide in Europa en staat deze dagen in het middelpunt van de belangstelling omdat er op Europees niveau onenigheid bestaat over de verlenging van de vergunning van het middel. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen gingen in een nieuwe studie na in hoeverre glyfosaat aanwezig is in landbouwbodems. In hun analyse onderzochten ze meer dan 300 bodemstalen afkomstig uit tien verschillende Europese lidstaten.

Wat blijkt? In 45 procent van deze landbouwgronden werden glyfosaat en AMPA, het meest stabiele afbraakproduct van glyfosaat, gevonden. De concentraties AMPA lagen hoger dan de glyfosaatconcentraties en bedroegen in sommige stalen tot 2 mg per kilo. “Glyfosaat en AMPA zijn heel persistent eens ze zich aan bodempartikels hebben vastgeklonken”, aldus de wetenschappers. “Daardoor verhoogt de kans op contaminatie via bijvoorbeeld water- en winderosie. Als glyfosaat gebruikt wordt in gebieden met sterke winderosie kunnen mensen worden blootgesteld aan het middel. Omdat glyfosaat zich vasthecht aan kleine partikels kan het makkelijk ingeademd worden door mensen en dieren.”

Behalve via de wind kunnen glyfosaat en AMPA zich ook hechten aan bodemdeeltjes en zo uitspoelen naar het oppervlaktewater. In eerdere studies met meer dan 75.000 monsters van oppervlaktewater verspreid over Europa werd in een derde van de monsters glyfosaat aangetroffen, in concentraties tot soms meer dan 300 µg per liter. AMPA werd in de helft van 57.000 monsters aangetroffen in concentraties tot meer dan 200 µg per liter.

Uit een andere recente studie bleek dan weer dat in 44 procent van urinemonsters van 180 burgers uit 18 landen in Europa glyfosaat zat. "Dit leidt ons tot de conclusie dat de Europese Unie zo spoedig mogelijk ook normen moet opstellen voor glyfosaat en AMPA in de bodem”, aldus de onderzoekers. “Er zijn behoorlijke potentieel negatieve effecten op de bodembiodiversiteit, het waterleven en de mens na blootstelling aan deze stoffen. Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa hebben aangetroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen.” 

Bron: Wageningen Universiteit

Volg VILT ook via