nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.12.2016 Goede werk Boeren op een Kruispunt verdient alle kansen

De Vlaamse parlementsleden die zich de landbouwdossiers aantrekken, zijn allemaal erg geschrokken van een uitspraak die Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker deed in haar voorwoord van Boer&Tuinder. Via het ledenblad uitte ze de vrees dat sommige schuldeisers – in de algemene pers worden de banken onterecht geviseerd, nvdr. – landbouwers in moeilijkheden verbieden om contact op te nemen met Boeren op een Kruispunt. De parlementaire vragen daarover zijn uitgemond in een lofbetuiging voor het goede werk dat de hulporganisatie levert. Minister Joke Schauvliege stelt voor om dat nog meer onder de aandacht te brengen. Vorig jaar brachten de medewerkers van de vzw 380 bezoeken aan landbouwers, de vrijwilligers 334 en de freelance psychologen 302.

Het aantal meldingen bij hulporganisatie Boeren op een Kruispunt daalt en dat is volgens de voorzitter van Boerenbond niet alleen te wijten aan de iets betere economische vooruitzichten in een aantal deelsectoren. In ledenblad Boer&Tuinder schreef Sonja De Becker dat sommige schuldeisers landbouwers gewoonweg verbieden om contact op te nemen met Boeren op een Kruispunt wanneer er ernstige moeilijkheden op het bedrijf zijn. Voorlopig heeft zij niet meer dan geruchten om zich op te baseren, maar dat volstaat om zich zorgen te maken over de vaststelling dat het harde werk van de hulpverleners zich tegen de vzw keert.

De uithaal van de voorzitter van Boerenbond naar leveranciers-schuldeisers is niet onopgemerkt gebleven. In de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement kwam deze kwestie ter sprake. Sofie Joosen (N-VA) en Francesco Vanderjeugd (Open Vld) informeerden bij minister Schauvliege of zij hiervan op de hoogte is. Dat klonk zo: “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Boeren op een Kruispunt zeer nuttig werk verricht, en dat dit geen evidente stap is voor land- en tuinbouwers die in moeilijkheden verkeren. We zijn er ook allemaal van overtuigd dat het niet de bedoeling mag zijn dat schuldeisers of banken land- en tuinbouwers ervan weerhouden om de stap naar de hulporganisatie te zetten.”

De Vlaamse minister van Landbouw heeft de geruchten ook gehoord, maar heeft er net zomin als de voorzitter van Boerenbond bewijzen van. Daarom legt ze in haar antwoord de nadruk op het goede werk dat de vzw verricht. De beste manier om tegen de geruchten in te gaan, is volgens Schauvliege tonen dat de aanpak van Boeren op een Kruispunt werkt.

De minister herinnert aan de vele bezoeken die de hulpverleners afleggen. In 2015 gingen de vaste medewerkers van Boeren op een Kruispunt 380 keer op bezoek bij een landbouwfamilie. De vrijwilligers gingen 334 keer langs bij 68 gezinnen en de freelance psychologen 302 keer bij 87 gezinnen. Schauvliege: “De vzw levert bijzonder goed werk en verdient dus alle kansen om landbouwers te ondersteunen. Het is in niemands belang dat een landbouwer met zijn bedrijf in moeilijkheden komt, ook niet in dat van de schuldeisers. Ik hoop dan ook van ganser harte dat op het terrein dat besef ook leeft en dat men niet probeert om landbouwers onder druk te zetten.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via