nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.07.2017 Gouverneur waarschuwt voor hoog zoutgehalte waterlopen

Ondanks de beperkte neerslag de voorbije dagen blijft het in West-Vlaanderen uitzonderlijk droog. Minstens tot 20 juli dient er zich een nieuwe droge periode aan zodat het verbod om water op te pompen uit waterlopen met twee weken verlengd wordt, tot 28 juli. Behalve de lage waterpeilen is er een bijkomend verontrustend fenomeen waarvoor gouverneur Carl Decaluwé waarschuwt. De lange droogteperiode verhoogde het zoutgehalte in het water. Op heel wat plaatsen is het zoutniveau van het water zodanig hoog dat het zelfs als drinkwater voor het vee niet meer geschikt is. Enkele aardbeientelers die het captatieverbod negeerden, hebben hun oogst vernield door beregening met dat zout water.

In West-Vlaanderen mogen inwoners kraantjeswater opnieuw gebruiken voor toepassingen die strikt genomen niet noodzakelijk zijn: de auto wassen, de tuinplanten water geven, een zwembad vullen, enz. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé doet wel een warme oproep om spaarzaam te blijven omspringen met drinkwater. Terwijl het zogenaamde ‘sproeiverbod’ voor burgers wordt opgeheven, dienen landbouwers zich nog steeds te houden aan het captatieverbod. De gouverneur nam deze beslissing in overleg met specialisten en met de landbouworganisaties. Hans Mommerency van Boerenbond West-Vlaanderen legt aan Focus-WTV uit dat er geen andere optie was omdat het probleem anders vooruit geschoven wordt.

Het waterpeil van enkele waterlopen is weliswaar gestegen, maar onvoldoende want de komende dagen wordt het opnieuw warm en droog. Enkel uit de kanalen en de Leie mogen landbouwers water trekken om hun gewassen te beregenen. In alle andere waterlopen van het IJzerbekken, Leiebekken en bekken van de Brugse Polders geldt een oppompverbod voor landbouwers. Ook sportclubs die hun terreinen beregenen, worden hierdoor geraakt. Eind juli worden de droogtemaatregelen opnieuw geëvalueerd maar minstens tot 28 juli laat het waterpeil in beken en rivieren niet toe om oppervlaktewater te gebruiken voor irrigatiedoeleinden. Op een beslissing van het KMI omtrent de droogte is het voorlopig nog wachten. Volgende week zouden we weten of de voorjaarsdroogte in combinatie met het cumulatieve neerslagtekort sinds 2016 een uitzonderlijk weersfenomeen is dat voor een erkenning als landbouwramp in aanmerking komt.

De droogte veroorzaakt in West-Vlaanderen ook een verhoogd zoutgehalte in het water. Dat verontrust de gouverneur. Hij adviseert landbouwers om de waterkwaliteit steeds te laten meten door de waterloopbeheerder alvorens het te gebruiken als drinkwater voor de dieren. Bij verschillende polderbesturen maar ook bij onderzoekscentrum Inagro kan een landbouwer terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. In het IJzerbekken en het bekken van de Brugse polders worden hoge geleidbaarheidswaarden van meer dan 5.000 µS/cm gemeten. Piekwaarden doen zich voor van meer dan het dubbele van de dodelijke dosis voor dieren.

Voor drinkwater schuift Dierengezondheidszorg Vlaanderen een maximale geleidbaarheid van 2.100 µS/cm (of ongeveer 3.000 mg/l zout) naar voor en dit voor alle diercategorieën. Vanaf een geleidbaarheid van 1.500 µS/cm wordt water minder bruikbaar als irrigatiewater. Een aantal teelten zijn extra gevoelig voor beregening met zoutig water: bonen, wortelen, uien en aardappelen. Volgens gouverneur Decaluwé zijn de oogsten van enkele aardbeientelers vernield nadat zij, wars van het captatieverbod, irrigeerden met zout water. Een aardbeienteler die voorbereid is omdat hij elke winter een watervoorraad van 30 miljoen liter aanlegt, getuigt op Focus-WTV dat hij bang de regen afwacht want zijn voorraad slinkt zienderogen. Deze teler haalt het niet in zijn hoofd om oppervlaktewater te gebruiken want twee dagen irrigeren met zout water is voldoende om aardbeiplanten het loodje te laten leggen.

Meer info & richtlijnen over het zoutgehalte in water is beschikbaar via het provinciale informatiepunt waterschaarste.

Bron: eigen verslaggeving/Focus-WTV/Het Laatste Nieuws

Beeld: Focus-WTV

Volg VILT ook via