nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.01.2017 Greenyard Fresh bewijst nut van energiebesparing

Met een werkbezoek aan Greenyard Fresh in Sint-Katelijne-Waver wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de aandacht vestigen op het potentieel dat er is bij de Vlaamse bedrijven om energie te besparen. “De focus wordt vaak gelegd op groene energieproductie, maar dat er nog heel wat efficiëntiewinsten te halen zijn in het verbruik wordt door bedrijven wel eens uit het oog verloren”, zegt Benjamin Clarysse die bij Bond Beter Leefmilieu het project Energy Saving Pioneers begeleidt. Greenyard Fresh slaagde er bijvoorbeeld in om de totale energiekost van haar site met 20 procent terug te dringen.

Wanneer Tommelein de fakkel overnam van zijn voorganger Annemie Turtelboom kwam de energieminister vooral in het nieuws met zijn uitspraak dat hij – bij manier van spreken - zonnepanelen op elk dak in Vlaanderen wil. Volgens Bond Beter Leefmilieu is er echter nog een tussenstap die vaak over het hoofd wordt gezien: energiebesparing. Samen met een aantal bedrijven die actief zijn op de markt van energiebesparing richtte de milieuorganisatie de ‘Energy Saving Pioneers’ op. Samen willen ze beleidsmakers informeren omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten die energiebesparing kan opleveren.

“België heeft een bijzonder energie-intensieve industrie en is daardoor kwetsbaar voor stijgende prijzen en afhankelijk van fossiele energie”, vertelt Energy Saving Pioneers-woordvoerder Benjamin Clarysse. Ook wijst hij erop dat het Energie- en Klimaatplan 2030 dat Vlaanderen van Europa moet opmaken, druk op de ketel zet. “Het besparingspotentieel voor de Vlaamse industriële sector is enorm. Energie-efficiëntie rendeert en moet deel uitmaken van een gezonde bedrijfsvoering.”

Dat er ruimte is voor energiebesparing bewijst groente- en fruitspecialist Greenyard Fresh in haar vestiging in Sint-Katelijne-Waver. Om het energieverbruik te verminderen, startte het bedrijf met een energie-audit en daaruit volgden 20 maatregelen. Zo werd een verouderde koelinstallatie op freonen vervangen door een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen. De nieuwe installatie bespaart zo’n 98.000 euro ten opzichte van de oude installatie, wat neerkomt op meer dan 11 procent besparing op de energiefactuur. Energiezuinige verlichting heeft de bestaande verlichting vervangen. Deze nieuwe verlichting wordt slim aangestuurd om het energieverbruik verder te verminderen. Verschillende ruimten werden ook met aanwezigheidsdetectie uitgerust. De besparing van deze ingreep bedraagt 42.000 euro per jaar.

In totaal bespaart deze vestiging met alle ingrepen jaarlijks 580 ton aan CO2-uitstoot en ongeveer 150.000 euro aan energiekosten, goed voor zo’n 20 procent van de totale energiekost van de site. De terugverdientijd van deze besparing bedraagt vijf jaar en heeft een rendement van 18 procent. Ook andere Greenyard-divisies zetten volop in op energiebesparingsmaatregelen. Zo zorgde een optimalisering van het stoomschilproces bij Greenyard Prepared Belgium voor een vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met circa 700 ton.

Volgens Marleen Vaesen, CEO van Greenyard, sluit het beperken van het energieverbruik helemaal aan bij de visie die de onderneming heeft op sociaal verantwoord ondernemen. “Greenyard Fresh biedt gezonde groenten en fruit aan. Meer plantaardige voeding eten helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar ook in onze bedrijfsvoering willen we ons steentje bijdragen door energie te besparen en onze CO2-uitstoot te verminderen. Onze ingrepen tonen aan dat dat ook economisch een slimme keuze is”, aldus Vaesen.

Hein Deprez, voorzitter van de raad van bestuur van Greenyard Foods, benadrukt dat het energievraagstuk een zeer belangrijk aandachtspunt is in de hele bedrijfsvoering. “Ook op vlak van logistiek blijven we zoeken naar oplossingen om efficiëntiewinsten te boeken. Zo streven we ernaar om vrachtwagens zo vaak en zo vol mogelijk te laten rondrijden. De tijd dat een vrachtwagen één pallet op één plaats gaat lossen en dan terugkeert, ligt al lang achter ons. We experimenteren ook volop met supertrucks die meer volume kunnen vervoeren”, aldus Deprez.

Energieminister Tommelein toonde zich blij met de inspanningen die Greenyard had gedaan op vlak van energiebesparing. “Dat bedrijven mee investeren in energie-efficiëntie, is niet alleen belangrijk voor ons milieu en ons klimaat, maar ook voor hun eigen energiefactuur. Wij moedigen bedrijven dan ook aan om te onderzoeken waar voor hen verbeteringen mogelijk zijn. Zij kunnen zich daarvoor laten bijstaan door experts, zoals de partners van Energy Saving Pioneers. Op die manier kunnen zij niet alleen hun energiefactuur laten dalen, maar ook hun competitiviteit verbeteren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via