nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.03.2019 Grieken riskeren miljoenenboete voor uitspoeling mest

De Europese Commissie sleept Griekenland voor de rechter wegens het niet naleven van de Nitraatrichtlijn. De Grieken riskeren nu een miljoenenboete want in 2015 geleden gaf het Europees Hof van Justitie de Commissie reeds gelijk. Vier jaar later heeft het land nog altijd niet genoeg gedaan om waterverontreiniging door nitraat, afkomstig van dierlijke mest en kunstmest, tegen te gaan. Er zijn inmiddels wel kwetsbare zones aangeduid, zonder daar evenwel maatregelen aan te koppelen ter bescherming van de waterkwaliteit.

Het geduld van de Europese Commissie met Griekenland is op. Vanuit Brussel worden de Grieken al jaren achter hun veren gezeten om de waterkwaliteit op hun platteland beter te beschermen tegen ‘vermesting’. Reeds in 2011 opende de Commissie de inbreukprocedure. Waar Vlaanderen toen al zijn vierde mestactieplan uitrolde, waren in Griekenland de probleemgebieden zelfs nog niet aangeduid. De formele ingebrekestelling maakte weinig indruk op de Grieken want er veranderde weinig tot het Europees Hof van Justitie hen op de vingers tikten. Dat gebeurde in 2015.

Sindsdien zijn er 12 voor nitraatverontreiniging kwetsbare zones aangeduid op het Griekse platteland. Alleen … hebben de autoriteiten geen actieplan met maatregelen om de waterkwaliteit in deze zones te beschermen. Daarop werden ze opnieuw aangesproken door de Europese Commissie, maar de Grieken maakten zelfs geen planning over aan Brussel waarmee ze de indruk konden geven dat het wel in orde zou komen. Actieprogramma’s om de nitraatverontreiniging aan te pakken waar ze het grootst is, zijn nog zover weg dat de Commissie ze nu met boetes probeert af te dwingen. Griekenland hangt een sanctie van 1,31 miljoen euro boven het hoofd en een dwangsom van bijna 24.000 euro per dag sinds het eerste arrest van het Hof.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via