nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.07.2018 Groeipotentieel van Waalse voedingsindustrie onder druk

Het aandeel van de voedingssector in de tewerkstelling en de investeringen in de totale verwerkende industrie blijft de afgelopen jaren stijgen. Maar Fevia Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsindustrie, wijst in haar economisch jaarverslag naar de mogelijke risico’s die de toekomst brengt. “Om de groei en de jobcreatie verder te zetten, moeten we voldoen aan de voorwaarden van een goede concurrentiepositie: het is daarom cruciaal om meer jonge en geschikte werknemers aan te trekken. Bovendien brengt de opeenstapeling van bijdragen en heffingen de groei van de sector in gevaar.” benadrukt Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonie.

In 2017 kenden de investeringen in de Waalse voedingsindustrie een toename van 382 naar 458 miljoen euro (+20,2%). Tijdens de periode van 2013-2017, steeg het aandeel van de voedingsindustrie in het totaal van de industriële investeringen van 16,5 procent naar 32,5 procent. De voedingsindustrie is dus een belangrijke speler geworden in de Waalse economie. En ook op vlak van werkgelegenheid staat de Waalse voedingsindustrie sterk, het aandeel van de sector in de totale industriële werkgelegenheid bedraagt 17,6 procent.

Toch staat het groeipotentieel van de voedingsindustrie onder druk. “Allereerst baart de leeftijdspiramide van de werknemers actief in de Waalse voedingsindustrie zorgen”, laat Fevia Wallonië weten. Terwijl het aandeel werknemers jonger dan vijftig jaar daalt, stijgt het aandeel 50-plussers. In 2005 was 17,1 procent van de werknemers in de Waalse voedingsindustrie ouder dan vijftig jaar. In 2017 steeg dit zelfs naar 29 procent.

Bovendien kent de Waalse voedingsindustrie moeilijkheden bij de aanwerving van nieuwe werknemers. Een groot aandeel 50-plussers actief in de sector gaan de komende jaren met pensioen. Het vergrijzingsprobleem in de voedingsindustrie wekt des te meer verontrusting op door het tekort aan specifieke functies. “Vooral de technische profielen - zoals operatoren en lijnverantwoordelijken - zijn steeds moeilijker te vinden”, weet Fevia Wallonië. “Voor de toekomst van de Waalse voedingsindustrie is het dus cruciaal om gekwalificeerde jongeren aan te trekken.”

Verder staat de concurrentiepositie onder druk. Ondanks de tax-shift blijft de loonhandicap in 2018 op 16,4 procent steken. De meerkosten op energie nam sinds 2009 toe met 337 procent en de kilometerheffing treft de voedingssector in het hart. Acties van de voedingssector en de Waalse regering zijn daarom cruciaal. “De federale regering heeft begrepen dat het invoeren van extra taksen geen goed idee is”, zegt Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia. “De Belgische voedingsindustrie dankt de federale overheid om net als de Vlaamse regering over de competitiviteit te blijven waken. We vertrouwen erop dat de Waalse regering hier ook de juiste beslissing in neemt.”

“De situatie waarin de sector zich nu bevindt, verplicht ons om actie te ondernemen zodat we in overleg met de autoriteiten, de landbouw, de distributie en andere belanghebbende partijen, onze concurrentiepositie kunnen waarborgen,” besluit Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonië. “Fevia Wallonie reikt de hand aan alle autoriteiten om samen de troeven van de voedingsindustrie te promoten: kwaliteit, diversiteit en innovatie.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Fevia

Volg VILT ook via