nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.11.2017 Groen heeft vragen bij massaal ruimen fipronil-kippen

In het Vlaams Parlement heeft Bart Caron (Groen) minister Joke Schauvliege om uitleg verzocht omtrent het ruimen van kippen uit stallen die gecontamineerd waren met fipronil. Caron ving op dat er circa twee miljoen kippen vervroegd uit productie zijn genomen, en vraagt zich af of dat echt nodig was. Er verstrijken immers maanden vooraleer de stal opnieuw bevolkt kan worden met jonge hennen terwijl de fipronilwaarde in het vet van een kip die in een schone omgeving zit elke vijf tot acht dagen halveert. In de praktijk lukte het volgens de Landsbond niet om de stallen schoon te krijgen met de kippen er nog in zodat de hennen eieren bleven produceren die vernietigd moesten worden.

Op heden zijn er nog altijd een zevental pluimveebedrijven geblokkeerd vanwege de contaminatie van hun stallen met het insecticide fipronil. ‘Geblokkeerd’ betekent dat er geen eieren of vlees van deze bedrijven in de voedselketen terecht kan komen. Enkel na een gunstige laboanalyse kunnen die bedrijven worden vrijgegeven. Het reinigen van de stallen is een lastige klus omdat fipronil hardnekkig aanwezig blijft. Veel stallen zijn nog niet opnieuw bevolkt, en we zijn maanden verder vooraleer de jonge hennen opgefokt zijn en in de leg gaan.

Omdat het vervangen van de besmette kippen door jonge dieren zoveel tijd vergt, verbaast het Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) dat er massaal kippen geruimd werden. Hij noemt het cijfer van twee miljoen stuks, wat zou neerkomen op een kleine 20 procent van de in totaal 11 miljoen leghennen in Vlaanderen. “Was zo’n massale vernietiging wel nodig”, zegt Caron, met verwijzing naar het dierenwelzijn. “De dieren zijn zelf niet ziek en fipronil verdwijnt uit het lichaam en de eieren. Hij informeerde zich over de halfwaardetijd van fipronil, en die ligt bij eierleggende kippen tussen de vijf en acht dagen. “Dit houdt in dat indien een kip in een schone omgeving zit, de waarde in het vet in zoveel tijd zal halveren. Het duurt iets langer voordat ook de waarde in het ei begint te zakken. Na een maand tot vijf weken leggen de hennen eieren die beantwoorden aan alle normen.”

Bedrijfsleiders hebben zelf beslist om de hennen vervroegd uit productie te nemen want het Voedselagentschap heeft geen bevelen tot opruiming gegeven. Landbouwminister Joke Schauvliege legt uit waarom: “Het verder aanhouden van kippen is niet altijd aangewezen omdat er in het strooisel of in de stal ook fipronilresten kunnen zitten die de kippen blijven opnemen. In dat geval is het weinig zinvol om de kippen nog wekenlang aan te houden en kan de stal beter ontruimd worden.” Over het aantal bedrijven waar de hennen vervroegd geruimd zijn, heeft Schauvliege geen gegevens omdat het een federale bevoegdheid is. De vernietiging van de dieren gebeurt net zoals bij de eieren door Rendac. In de Kamer werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om de producenten te vergoeden voor de kosten die daarmee gepaard gaan.

“De redenering omtrent de halfwaardetijd van fipronil klopt enkel in theorie”, is te horen bij de Landsbond. Volgens de belangenverdediger van de pluimveehouders blijven kippen fipronil opnemen zolang ze in een vervuilde omgeving zitten. Adviseur Karolien Langendries: “Het grote probleem is dat stallen zeer moeilijk te reinigen zijn zolang de dieren erin zitten. Op een bepaald moment daalden de concentraties fipronil in de kippen en eieren niet meer, en stonden de getroffen leghennenhouders voor een uitzichtloze situatie. De stalinfrastructuur ontdoen van fipronil had soms het averechtse effect want de dieren pikten het via het stof gewoon weer op. In vele gevallen was er geen andere oplossing dan de hennen vervroegd ruimen en daarna overgaan tot een grondige reiniging van de huisvesting.”
 
Naar verluidt zijn er pluimveehouders die een maand lang niet anders gedaan hebben dan kuisen om het goedje uit de stal te krijgen. “Er is lang gewacht op een duidelijk protocol vanuit OVAM en ook verschillende firma’s zochten (en zoeken) het product dat het best zou werken om fipronil te verwijderen. Fipronil was niet gekend, waardoor de zoektocht zeer veel tijd in beslag nam.” Bij de Landsbond benadrukken ze dat het vervroegd ruimen van de dieren zeker geen makkelijke beslissing was voor de getroffen pluimveehouders. “De hele crisis was emotioneel zeer zwaar voor hen. Het gewone werk gaat door, de kippen moeten elke dag voeder hebben, andere bedrijfskosten lopen ook gewoon door en terwijl stapelen de eieren voor vernietiging zich op. Ruimen betekent voor een leghennenhouder dat hij tekent voor enkele maanden leegstand, die financieel niets bijbrengen”, illustreert Langendries hoe moeilijk de beslissing was.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via