nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.12.2017 Groen vindt ANB te kwistig met kapvergunningen

Wie een aanvraag deed voor ontbossing kreeg het voorbije jaar in negen op de tien gevallen een positief advies. Groen leidt daaruit af dat de bosbescherming faalt en vraagt in De Zondag aan minister Joke Schauvliege om in te grijpen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nuanceert de kritiek. In vele gevallen gaat het niet over ontbossing, maar over het kappen van een bomenrij met meer dan drie bomen. 
Vlaanderen is met 165.000 hectare bos één van de bosarmste regio’s van Europa, legt deze VRT-reportage uit. Sinds 1990 is boskap daarom verboden, maar de praktijk is soepeler dan de wet. Om te kappen is een kapvergunning nodig en ontbossing moet worden gecompenseerd, ofwel door zelf bos te herplanten op een andere plek, ofwel door geld te storten in het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid. Dat fonds is bedoeld om gronden voor bosaanplantingen aan te kopen.
 
Groen heeft twee kritiekpunten. Enerzijds zou de natuuradministratie te makkelijk kapvergunningen toekennen. “In meer dan 91 procent van de aanvragen wordt ontbossing toegestaan. Bovendien zijn ook de meest waardevolle bossen niet veilig voor kap”, zegt Elisabeth Meuleman van Groen. Het advies was 583 keer gunstig, vijf keer gedeeltelijk gunstig en 52 keer negatief. Dat blijkt uit cijfers die Elisabeth Meuleman (Groen) opvroeg bij Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege (CD&V). Anderzijds loopt Vlaanderen volgens Meuleman achterop met het compenseren van bos. “Als je een ecologisch waardevol bos kapt, zet je niet zomaar opnieuw een ecologisch waardevol bos in de plaats. Het duurt tientallen tot honderd jaar voor je terug dezelfde biodiversiteit en waarde hebt in dat bos”, zegt ze.
 
ANB biedt wederwoord. "Bij twee derde van de aanvragen gaat het om een aanvraag in een woon- of industriegebied, en die kunnen wij niet weigeren", aldus Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder van de Vlaamse natuuradministratie. "Bij een derde gaat het niet over boscomplexen, maar over snippers of bomen in een recreatieve zone of landbouwgebied. Daar kunnen we weigeren, wanneer uit onderzoek blijkt dat het om waardevolle bomen gaat. En in totaal werd niet meer dan 300 hectare bomen of snippers gekapt."
 
Groen vraagt aan minister Schauvliege om een strenger beleid, met een totaalverbod op kap van waardevol bos, ongeacht de bestemming van de grond waar het op staat. Meuleman: “En er moet meer werk gemaakt worden van de compensatie, zodat er sneller bebost wordt in Vlaanderen.” Schauvliege zelf zit op een VN-klimaatbijeenkomst in Nairobi, maar weerlegt de kritiek via haar kabinet. Bosexperts zijn eerder deze week namelijk nog in het parlement komen vertellen dat de bosoppervlakte in Vlaanderen al jaren stabiel is.

Bron: De Zondag / Belga

Volg VILT ook via