nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.09.2015 Groenteteelt is zeldzame opsteker voor landbouwinkomen

Eén van de positieve uitschieters in de raming van het landbouwinkomen door Boerenbond is de groentesector. De cijfers over volumes en prijzen tijdens de eerste acht maanden van het jaar wijzen op een omzetstijging met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Vooral de verse groenten die in open lucht geteeld worden en via de veilingen verhandeld, kenden een omzetstijging als gevolg van grotere producties en betere prijzen. De prijsstijgingen waren het meest uitgesproken voor prei (+89%) en veldsla (+46%), maar 2014 waarmee vergeleken wordt was dan ook barslecht. Telers van diepvriesgroenten profiteerden niet mee van de revival . Door het Russische handelsembargo en de grote stocks hielden de verwerkers de vinger op de knip in de onderhandelingen over de contractprijzen.

In de berekeningen van het landbouwinkomen door Boerenbond wijzen de gegevens van de eerste acht maanden op een herstel van de productiewaarde in de plantaardige sectoren, terwijl de productiewaarde in de dierlijke sectoren verder daalt. De groentesector veert weer recht in 2015 (+23% omzet) en is daarmee één van de weinige sectoren die het rampjaar 2014 van zich af weet te schudden.

Groenten tellen voor ongeveer 13 procent van de totale productiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2015. “Bij de groenten in open lucht zijn er wat areaalverschuivingen tussen verse groenten en groenten die naar de diepvriesgroente-industrie gaan voor verwerking. Gemiddeld stijgen de prijzen met 13 procent”, weet François Huyghe, economisch adviseur van Boerenbond.

De grootste omzetstijging doet zich voor bij de verse groenten in open lucht die via de veilingen verhandeld worden. Door het uitblijven van een echte winterprik en een continu groot aanbod was de prijs van prei in 2014 zo diep weggezakt dat hij dit jaar met 89 procent kon stijgen. Ook de glastuinbouw doet het qua omzet 25 procent beter dan de eerste acht maanden van vorig jaar. Deze hogere omzet is het resultaat van een gestegen productie en betere prijzen.

Prijsstijgingen doen zich voor bij komkommers (+49%), paprika (+19%) en serresla (+18%). Trostomaten werden 16 procent duurder maar voor losse tomaten was er daarentegen een prijsdaling. Uit oefening die veilingenverbond VBT maakte, leiden we af dat producenten- en consumentenprijs eenzelfde evolutie vertonen. Dat is bij groenten dus duidelijk anders dan bij de vergelijking tussen tarweprijs en broodprijs die Boerenbond ook maakte. Het valt wel op dat de producentenprijs volatieler is.

Diepvriesgroenten worden hoofdzakelijk onder contract geteeld zodat zowel prijs als areaal anders bepaald worden. De areaaldalingen bij spruiten, prei, bonen en erwten waren groter dan de areaalstijgingen bij spinazie, bloemkolen en wortelen. Onder de streep wordt een daling van de oppervlakte met 5,9 procent genoteerd. Door de droogte en de hittegolf tijdens de zomer daalden de opbrengsten van de meeste teelten aanzienlijk. Wortelen en prei zijn daar de enige uitzonderingen op. Globaal zullen de geproduceerde hoeveelheden industriegroenten dalen met zo’n tien procent tegenover 2014.

De contractprijzen daalden gemiddeld met 5,7 procent tegenover 2014 als gevolg van de stocks die wegen op de markt en de Ruslandboycot. De sterkste prijsdalingen deden zich voor bij bonen (-10%), erwten (-7,5%) en spruiten (-5,6%). Preitelers die leveren aan de industrie moesten met 4,8 procent minder genoegen nemen. De contractprijzen van spinazie, bloemkool en wortelen daalden met 3 à 3,7 procent.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via