nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.07.2018 Grondwaterwinning ontgaat de Milieu-inspectie niet

In Vlaanderen gebruiken circa 6.500 bedrijven met een klasse-1 milieuvergunning grondwater voor hun productieproces. Een nog groter aantal grondwaterputten vind je op klasse-2 bedrijven, bijvoorbeeld landbouwbedrijven. Ieder jaar voert de Milieu-inspectie controle uit op grondwaterwinning door professionelen. Tijdens de vijf integraal gecontroleerde grondwaterwinningen bleek telkens iets niet in orde. Tevens bij de aanleg van grondwaterwinningen wordt sinds 2017 gecontroleerd om gebreken snel te kunnen identificeren.

Voor het oppompen van grondwater is in Vlaanderen veelal een vergunning nodig. Een grondwaterwinning dient steeds gemeld te worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Gebruikers betalen een heffing op waterverontreiniging, en de grootverbruikers betalen ook een heffing op de grondwaterwinning. Verder is een vergunning en een debietmeter vereist, behalve voor waterputten met een handpomp of voor het huishoudelijk gebruik van minder dan 500 m³ op jaarbasis.

Controle op grondwaterwinning maakt standaard deel uit van het takenpakket van de Milieu-inspectie. Vorig jaar is vijfmaal een integrale controle uitgevoerd op een grondwaterwinning. Het nieuwe Milieuhandhavingsrapport maakt melding van gebreken bij al de gecontroleerde bedrijven, waaronder een voedingsbedrijf. Of de vergunningstoestand was niet in orde, of de debietmeter niet correct geijkt, de put gebrekkig afgewerkt, de grondwateranalyses niet correct uitgevoerd, enz.

De inspecteurs hebben aan de verantwoordelijken verduidelijkt hoe een grondwaterwinning correct beheerd moet worden. Eén proces-verbaal en vijf aanmaningen werden uitgeschreven. Daarnaast wordt er sinds vorig jaar tevens actiever in een zeer vroeg stadium gecontroleerd, namelijk bij de aanleg van de grondwaterwinning. Dit mag sinds januari 2017 enkel nog maar worden uitgevoerd door een erkend boorbedrijf.

"Op grondwaterwinning wordt veel intensiever gecontroleerd dan enkel bij deze centraal gecoördineerde acties", legt Brigitte Borgmans uit, woordvoerder van het Departement Omgeving. "De Milieu-inspectie ziet daarop toe bij routinecontroles, op basis van klachten, op bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies, enz. Bij deze laatste, waartoe ook bepaalde landbouw- en voedingsbedrijven behoren, werden in 2017 een 150-tal controles uitgevoerd op één of meerdere aspecten van de grondwaterwinning.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via