nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.02.2017 Grote belangstelling in Nederland voor stoppersregeling

In Nederland loopt het storm voor de stoppersregeling voor melkveehouders. Op de eerste dag van openstelling hebben zich bijna 500 kandidaten gemeld die hun bedrijf willen beëindigen. De belangstelling is hiermee vier keer zo groot als het beschikbare budget van 12 miljoen euro, meldt het ministerie van Economische Zaken. Melkveehouders namen de emotioneel zware beslissing om te stoppen met het oog op de subsidie maar vooral vanwege de vele obstakels voor hun bedrijfsontwikkeling, met voorop de beoogde fosfaatreductie via een verkleining van de veestapel. Slechts één op de vier weet over een maand of het afstoten van de koeien vergoed kan worden. Loting zal daarover beslissen.

Door de uitbreiding van de melkveehouderij in het postquotumtijdperk zit Nederland met een gigantisch fosfaatprobleem. Om de verhoogde bemesting met dierlijke mest, de zogenaamde derogatie, niet te verliezen moet de mestproductie opnieuw onder het nationale fosfaatplafond geraken. Daartoe wordt een ‘fosfaatreductieplan’ uitgerold, met als belangrijkste maatregel een inkrimping van de veestapel. Niet-grondgebonden melkveebedrijven die groeiden, worden verplicht om de komende maanden meer koeien af te stoten dan de grondgebonden bedrijven die sedert de zomer van 2015 uitgebreid hebben.

Onderdeel van de oplossing is ook een financiële compensatie voor landbouwers die het in 2017 volledig voor bekeken houden met melkvee. De belangstelling voor die stoppersregeling is veel groter dan de overheid op voorhand ingeschat heeft. Op de eerste dag van de openstelling van de regeling was het budget van 12 miljoen euro al meteen overbevraagd. In totaal is voor ruim 40.000 koeien een aanvraag ingediend, inclusief jongvee. De aanvragen komen van 498 bedrijfsleiders. Er is maar budget voor een kwart van de aanvragen zodat loting zal beslissen wie met een gouden handdruk kan uitstappen. De regeling zal nog opnieuw opengesteld worden, maar de vergoeding zal dan minder aantrekkelijk zijn.

In het Nederlandse vakblad Boerderij getuigen melkveehouders over het weloverwogen maar niettemin moeilijke besluit om te stoppen. Een echtpaar uit de Nederlandse provincie Gelderland – vijftigers die zichzelf eigenlijk nog te jong vinden om te stoppen – leggen uit waarom ze intekenen: “We hebben geen opvolger, hebben beide last van gezondheidsklachten en dan hebben we nog te maken met een reeks processen waar we tegenaan lopen: de dreiging van nieuwe natuur, invulling van de Kaderrichtlijn water, peilverhoging van het water, scheurverbod voor het grasland en een vrijwillige kavelruil. Daarbij konden we onze grond verkopen aan de provincie, ook om ruimte te scheppen voor kavelruil.” Met het oog op de fosfaatdiscussie komen ze tot de conclusie dat ondernemen in de Nederlandse melkveehouderij steeds moeilijker wordt.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via