nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2017 Grote impact klimaatverandering op tongpopulatie België

Door de opwarming van de aarde zullen in sommige gebieden in de Noordzee meer larven van de tong aankomen. Er zijn echter lokale verschillen. Zo zal er een sterke afname zijn van het aantal larven in de Belgische gebieden. Nochtans is de tong een zeer belangrijke vissoort voor de Belgische visserij. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De tong is een platvis met een hoge economische waarde. Volgens het KBIN was de vis de voorbije jaren goed voor 40 procent van de jaarlijkse winst van de Belgische visserij, en is hij daardoor onderhevig aan een sterke visserijdruk. “Om de bestanden van deze soort duurzaam te beheren, is het niet enkel nodig de visserijdruk op te volgen, maar ook om de impact van klimaatverandering op de talrijkheid en verspreiding van tong in rekening te nemen”, zeggen de onderzoekers.

Tongeieren en larven drijven passief mee met zeestromingen, tot de larven zich vestigen in hun kinderkamers, de zandige moddergebieden met diepte van minder dan 20 meter. Onderzoekers van het KBIN en de KU Leuven bestudeerden de effecten van klimaatverandering op de verspreiding van tonglarven, met focus op de Noordzee. Ze ontwikkelden een model, dat toelaat de verspreiding van tonglarven onder verschillende scenario's van wijzigende watertemperatuur, windrichting en windkracht te simuleren.

"De resultaten tonen aan dat opwarming van het water met twee graden Celsius tegen 2040 zou leiden tot vroeger kuit schieten. Dat zou op zijn beurt de gemiddelde temperatuur die de larven ondervinden, doen afnemen met 9 procent in vergelijking met de huidige situatie" zegt Geneviève Lacroix, hoofdauteur van de studie. "Dit zou de gemiddelde duur van het larvale stadium doen toenemen (+22%), alsook de afstand die de larven afleggen met de zeestromingen (+70%)."

De studie illustreert verder dat het aantal larven dat zich succesvol kan vestigen, zou toenemen met 9 procent in de hele Noordzee, maar met sterke verschillen tussen de kinderkamers. Voor de Belgische kinderkamers wordt een afname van 58 procent voorspeld, terwijl wordt berekend dat 36 procent meer tonglarven zich zullen vestigen in de Nederlandse kinderkamers.

Meer informatie: Modelling dispersal dynamics of the early life stages of a marine flatfish 

Bron: Belga

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via