nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.10.2017 Handige website maakt melkprijsvergelijking eenvoudig

Met de rekentool ‘Uw melkprijs’ wil de Overleggroep Vlaamse Melkveehouders (OVM) meer transparantie in de melkprijsvorming tot stand brengen. “De melkprijs is de belangrijkste inkomensfactor op een melkveebedrijf, maar voor een melkveehouder was het tot nu toe quasi onmogelijk om de prijs die hij van zijn melkerij krijgt, te vergelijken met de melkprijs die andere zuivelgroepen uitbetalen. Met onze rekentool kan dit wel, inclusief alle toeslagen en nabetalingen”, zegt Roger Masscheleyn, voorzitter van OVM.

De Overleggroep Vlaamse Melkveehouders doet bij sommigen niet meteen een belletje rinkelen, maar nochtans heeft deze onafhankelijke denkgroep die opgericht is in 2001 en gegroeid is uit de verschillende provinciale melkveestudieclubs, al een aantal aardige verwezenlijkingen op zijn palmares. Zo kon de vzw mee politieke druk uitoefenen waardoor er in 2002 een regeling kwam voor de quotummobiliteit die aan banden was gelegd en waardoor de termijn om twee melkveebedrijven apart te houden bij een bijkomende bedrijfsovername werd teruggeschroefd van negen naar vijf jaar.

Ook in het kader van het ontwijken van een mogelijke superheffing deed OVM zijn duit in het zakje. In het voorlaatste quotumjaar stevende Vlaanderen af op een overschrijding van het quotum, maar toen werd door OVM een actie opgezet om tien procent van de overschotmelk niet te leveren. Heel wat leden stapten mee in dit verhaal zodat de superheffing nipt kon worden vermeden. Het laatste quotumjaar leek de superheffing onafwendbaar, maar toen ontstond bij de vzw het idee om de melk te gaan afromen omdat het vetpercentage nu eenmaal zwaar doorweegt in het aantal liters melk dat men mag leveren binnen het quotum. De room werd gestockeerd en verkocht na het wegvallen van het quotum. “Het heeft ons veel werk gekost, maar het resultaat was er wel naar. De superheffing was afgewend. Een initiatief waar veel andere Europese landen jaloers op waren”, aldus voorzitter Masscheleyn.

De afgelopen maanden heeft OVM zich toegelegd op een ander project: meer transparantie brengen in de reëel uitbetaalde melkprijs op bedrijfsniveau. “Het is al langer geweten dat België geen koploper is op vlak van melkprijs, in het buitenland ligt die vaak hoger. In het verleden is er door de boeren gewerkt aan kostenbesparing, maar op een bepaald moment komt daar ook een einde aan. Aangezien de melkprijs onze belangrijkste inkomstenbron is, leek het ons belangrijk om een objectieve melkprijsvergelijking te lanceren op basis van de melkprijzen die boeren effectief ontvangen van hun respectievelijke melkerijen, inclusief alle toeslagen en nabetalingen”, klinkt het.

Bij de leden van OVM werden eerst alle mogelijke gegevens van de melkfactuur van de verschillende zuivelbedrijven verzameld. Op basis daarvan werd, samen met melkveehouder Bart De Reu die bij het Algemeen Boerensyndicaat al ervaring had opgedaan op vlak van melkprijsvergelijking, een website ontworpen die de naam www.uwmelkprijs.be kreeg. “Tools om de melkprijs voor een gemiddeld bedrijf te berekenen zijn niet nieuw. Wat onze website wel uniek maakt, is het feit dat elke melkveehouder op basis van zijn bedrijfsspecifieke parameters kan vergelijken wat hij bij melkerij X of melkerij Y zou krijgen”, vertelt De Reu. Zo spelen onder meer bedrijfsgrootte, vet- en eiwitpercentage, cel-, kiem- of coligetal, al dan niet weidemelk, enz. een rol.

Wie gebruik wil maken van deze rekentool, moet zich registreren en 50 euro abonnementsgeld betalen. “Deze bijdrage hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de website up-to-date blijft. En ondanks de registratie is het voor melkveehouders mogelijk om zich anoniem aan te melden. Een e-mailadres moet wel ingegeven worden, maar dat kan vandaag de dag eenvoudig worden aangemaakt”, neemt De Reu meteen een aantal mogelijke bezwaren van melkveehouders om de tool te gebruiken, weg. Voorzitter Masscheleyn stelt het nog sterker: “Gezien de informatie die je op de website terugvindt, is elke goede melkveehouder het aan zichzelf verplicht om zich te abonneren.”

De informatie is opgedeeld in verschillende secties. In de rubriek ‘Dashboard’ vind je de berekening van de melkprijs voor een standaardbedrijf terug voor binnen- en buitenlandse melkerijen, samen met allerhande marktinformatie zoals spotmarktprijzen, wereldmarktprijzen, geproduceerde volumes melk in Europa, sojaprijzen, tarwe- en maïsprijzen, enz. In de rubriek ‘Melkerijen’ staan alle gegevens van de zuivelbedrijven die zijn opgenomen in de melkprijsvergelijking. Het gaat onder meer om Milcobel, Danone, Campina, Olympia, LDA, Limelco, Inex, maar ook om de buitenlandse zuivelgroepen Arla, Friesland-Campina en Glanbia.

Om de berekening voor het eigen bedrijf uit te voeren, moet de melkveehouder alle informatie die op de maandelijkse melkfactuur staat, invoeren. Dat moet elke maand opnieuw gebeuren. En wie een vergelijking in de tijd belangrijk vindt, kan zijn gegevens invullen vanaf januari 2015. “Hoe correcter en vollediger de gegevens worden ingevuld, hoe correcter de finale eindberekening ook zal zijn”, stelt Bart De Reu. Alle ingevoerde gegevens worden in een handige tabel weergegeven zodat de melkveehouder een mooi overzicht krijgt van alle evoluties op zijn bedrijf, zoals van geproduceerde volumes, vet- en eiwitpercentage en cel-, kiem- of coligetal.

Eens alle gegevens correct ingevuld zijn, kan de rekenmodule zijn werk doen. Via de rubriek ‘Berekenen’ krijgt een melkveebedrijf dan een lijst met melkerijen en hun uitbetaalde melkprijzen voor het geselecteerde productiejaar op basis van de eigen bedrijfsspecifieke parameters. Er kan ook een detailoverzicht per melkerij worden opgevraagd waarbij bijvoorbeeld weergegeven wordt welke premies, nabetalingen of kosten er in rekening werden gebracht. In de rubriek ‘Simulatie’ tot slot is het ook mogelijk om op een snelle manier met een beperkt aantal parameters inzicht te krijgen in de uitbetaalde melkprijzen. “Of je kan het effect van groei van het bedrijf op de uitbetaalde melkprijs gaan berekenen. Of nagaan wat weidemelk voor je bedrijf kan betekenen”, klinkt het.

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de website een goed instrument is dat melkveehouders kan bijstaan wanneer zij belangrijke bedrijfsbeslissingen moeten nemen. “Door de volledig neutrale en onafhankelijke positie van OVM moet dit het medium bij uitstek worden voor de Belgische melkveehouder om te controleren hoe zijn uitbetaalde melkprijs zich positioneert ten opzichte van andere Belgische of buitenlandse zuivelbedrijven”, besluit Roger Masscheleyn.

Meer informatie: www.uwmelkprijs.be 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via