nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2016 Het hoeft maar één keer fout te lopen

Boeren en tuinders zijn plantrekkers. Die karaktereigenschap komt van pas wanneer ze, vaak op hun eentje, erg verschillende taken tot een goed einde moeten brengen. Soms neigt de plantrekkerij naar onvoorzichtigheid. Zonder dat de landbouwer in kwestie zich daarvan bewust is, wat ‘bedrijfsblindheid’ voor de mogelijke gevaren wordt genoemd. Robin De Sutter en Mieke Sevenans van de gespecialiseerde preventiedienst Prevent Agri zijn opgeleid om de gevaren wél te zien. Zij vertellen in de wekelijkse duiding van VILT hoe ze werken aan veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven en bij tuinaannemers.

Door preventie en sensibilisering tracht Prevent Agri de arbeidsveiligheid te verhogen op land- en tuinbouwbedrijven en bij groenvoorzieners en tuinaanleggers. “Wat wij doen, is proberen de situatie in de sector aan de basis te verbeteren”, licht Robin De Sutter toe. Prevent Agri komt momenteel het vaakst over de vloer bij glastuinbouw- en fruitteeltbedrijven en bij grotere tuinaanlegbedrijven. Een traditioneel gemengd landbouwbedrijf is vaak een éénmansbedrijf zodat de noodzaak van een audit daar minder aangevoeld wordt. Prevent Agri komt enkel op aanvraag langs voor een audit.

Hoe nuttig en nodig een audit is, illustreert deze reactie die opgetekend werd door de preventiedienst: “Arbeidsongevallen? Hier? Nee, dat gebeurde niet eerder. Of toch. Er heeft een keer iemand met de kettingzaag zijn been geraakt. Tellen jullie dat als een ongeval?” Al komen tijdens audits ook de goede voorbeelden aan het licht. Denk bijvoorbeeld aan de fruitteler die de instructiekaarten naar het Pools vertaalde en werkt met een peter- of metersysteem voor nieuwkomers.

In geVILT, de wekelijkse duiding van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, vertelt Robin De Sutter dat nieuwe technologie risico’s uitschakelt maar dat er tezelfdertijd nieuwe risico’s bijkomen. Hij uit de vrees dat mestkelders door de ammoniakemissiearme bouwwijze van de stalvloer nog gevaarlijker zullen worden dan ze vandaag al zijn. “Milieuwetgeving staat hier haaks op arbeidsveiligheid. Eenzelfde probleem zie je bij fijn stof, ook daar is de wetgeving erop gericht om de emissie naar de omgeving te beperken maar wordt de boer vergeten die dag in dag uit in de stal werkt. Dierenwelzijnswetgeving negeert op zijn beurt het welzijn van de veehouder.”

Meer weten? Lees dan het interview met Mieke Sevenans en Robin De Sutter van Prevent Agri.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Prevent Agri

Volg VILT ook via