nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Het juiste water op de juiste plaats
08.03.2017 Locatie: Axelwalle; Axelwalle 14, 9700 Heurne Oudenaarde Organisator: Het Departement Landbouw en Visserij, Inagro, de dienst Landbouw en Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Vlaamse Milieumaatschappij

Programma

13:00: Onthaal + koffie
13:30: Water: vriend én vijand; door Marie Verhassel - Departement Landbouw en Visserij
13:45: Toepassing grondwater in actiegebieden/waakgebieden (DOV webtool); door Dieter Vandevelde (Geel), Wendy Verlé (Rumbeke) en Ilse Van Eylen (Oudenaarde) - VMM
14:15: Watermanagement op het landbouwbedrijf: door Sandra Blom – Provincie Oost-Vlaanderen /  Dominique Huits of Anne-Sophie Vandevoorde – Inagro / Elise Vandewoestijne – PCG
-          Wateraudit (waterbehoefen versus -beschikbaarheid);
-          Alternatieve bronnen;
-          Watertool (waterbehandelingen);
-          Alleen in Geel:Water op het pluimveebedrijf; door Nathalie Sleeckx – Proefbedrijf Pluimveehouderij
15:15: Pauze
15:30: Analyseresultaten drinkwater; door Dominique Huits (Inagro) in Geel en in Rumbeke en Koen Fauconnier (Provincie Oost-Vlaanderen) in Oudenaarde
16:30: Einde van de studienamiddag

Deelname en info

Deelname is gratis. Graag vooraf inschrijven via mail naar met vermelding studiedag water en de locatie waar u wenst deel te nemen.
 
Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw en Visserij zijn te raadplegen via :
·          De analyseresultaten zelf
·          Waterbron:
leidingwater / grondwater* / hemelwater / oppervlaktewater / recuperatiewater / drainagewater / diepdrainagewater
*Indien grondwater: wat is de diepte van de winning of watervoerende laag? (vermeld het adres van de winning)
·          Behandelingstechnieken:
filtering / ontkalking / ontijzering /ontsmetting (ontsmettingsmiddel / UV / thermisch / ozonisatie / elektrochemische activatie)
·           Tussentijdse opslag?JA/NEE
·          Plaats van staalname:
Ter hoogte van de bron / ter hoogte van de leidingen / ter hoogte van de drinkbak of -nippel
Terug naar agenda
Volg VILT ook via