nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.07.2017 Hoe is EU-budget van 155 miljard euro in 2016 besteed?

In 2016 ging 42,1 procent van het EU-budget naar ‘natuurlijke hulpbronnen’. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid neemt de grootste hap uit die budgetpost. Landbouw- en plattelandsbeleid (57,4 miljard euro) blijft samen met cohesiebeleid (37,8 miljard euro) financieel het belangrijkste engagement van Europa. In verhouding tot de totale overheidsuitgaven in alle lidstaten dient Europa het met betrekkelijk weinig middelen te stellen. Het jaarbudget van 155 miljard euro maakt daar amper twee procent van uit en het is ook minder dan één procent van het BBP van de 28 lidstaten.

Met drie verschillende rapporten brengt de Europese Commissie verslag uit over het nakomen van de budgetverplichtingen in 2016. Onregelmatigheden vallen er niet te melden, maar de Commissie ziet wel een punt voor verbetering. De budgettaire regels vereenvoudigen is naar verluidt cruciaal om lokale autoriteiten, landbouwers en andere bedrijfsleiders toe te laten om de EU-fondsen correct en efficiënt te gebruiken.

EU-commissaris Günther Oettinger die bevoegd is voor de begroting becommentarieert de rapportering als volgt: “De resultaten tonen aan dat de EU waar voor zijn geld levert door onderzoek en innovatie te stimuleren, landbouwers te ondersteunen, Europeanen aan een job te helpen, investeringen te ondersteunen, het klimaat te beschermen en wereldwijd humanitaire hulp te bieden. Dat is toegevoegde waarde die je enkel met Europees geld kan realiseren.” Volgens de Commissie is 21 procent van het jaarbudget op één of andere manier ingezet ter bescherming van het klimaat.

In de opsomming van Europa’s voornaamste verwezenlijkingen uit 2016 vinden we de reguliere inkomenssteun aan circa zeven miljoen landbouwers terug evenals de 150 miljoen euro aan compensaties voor melkveehouders die hun productie verminderden toen de zuivelmarkt in crisis verkeerde. Worden ook vermeld: 5,5 miljard euro aan leningen voor meer dan 140.000 KMO’s, 570.000 jongeren die een buitenlandse ervaring rijker zijn door het Erasmus-programma, meer dan twee miljard euro noodhulp voor meer dan 120 miljoen kwetsbare mensen zoals Syriërs en 174.500 mensenlevens die gered zijn op de Middellandse Zee in de aanpak van de vluchtelingenstroom.

De lidstaten dienen er over te waken dat de Europese centen op het terrein correct worden ingezet. Doen zij dat onvoldoende, dan grijpt de Europese Commissie in. Als een preventieve controle en het tijdelijk opschorten van de betalingen onvoldoende zijn gebleken, dan probeert Europa het geld te recupereren bij de begunstigde. In 2016 is er voor 3,4 miljard euro aan verstrekte middelen teruggekeerd naar de Europese staatskas.

Meer info: financial reporting 2016
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via