nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.10.2018 Hoe verloopt markttoelating sproeistoffen post-brexit?

In een no deal-scenario zal het Verenigd Koninkrijk na de brexit een eigen nationale regeling voor gewasbeschermingsmiddelen instellen. Via de de Withdrawal Act zal de regering de Europese regels over maximum residulimieten en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen aanhouden. Op termijn kan de Britse regelgeving gaan afwijken van de Europese. Ondertussen denken de Britten en de rest van de EU erover na om de daadwerkelijke uitstap verder uit te stellen tot eind 2021.

Alle op 29 maart 2019 van kracht zijnde goedkeuringen van werkzame stoffen, maximum residulimieten en toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen blijven geldig in het Verenigd Koninkrijk. Goedkeuringen van werkzame stoffen die in de eerste drie jaar na de brexit zouden verlopen worden met drie jaar verlengd. Op deze manier wordt tijd gewonnen voor het instellen van een nieuw Brits programma voor markttoelatingen van gewasbeschermingsmiddelen.

In een no deal-scenario zullen afspraken over wederzijdse erkenning van toelatingen en vergunningen voor parallelhandel niet blijven functioneren. De Britse regering wil dat vergunningen voor parallelhandel die op de dag van uittreding van kracht zijn voor een transitieperiode van twee jaar daarna geldig blijven, of tot aan de verloopdatum van de vergunning indien deze eerder valt. Na het verlopen van de vergunning moeten bedrijven een toelating verwerven voor het in de handel brengen en het gebruik van een product in het Verenigd Koninkrijk. Ook zal de regering een transitieperiode van drie jaar na de brexit instellen voor zaaizaad dat is behandeld met een gewasbeschermingsmiddel dat is toegelaten voor dit gebruik in een ander EU-land.

De Britse overheid heeft haar handen vol aan de voorbereiding van het no deal-scenario. De onderhandelingen met de EU worden weliswaar voortgezet, maar verlopen moeizaam. “We hebben veel meer tijd nodig”, zegt EU-onderhandelaar Michel Barnier. Londen en Brussel hadden al afspraken over een overgangsperiode tot eind 2020, hoewel die nog niet formeel zijn goedgekeurd, maar nu ligt een verdere verlenging op tafel. Dat is nodig omdat de Britten en de Europese Commissie nog steeds geen akkoord hebben bereikt over nieuwe handelsafspraken na de brexit.

Heet hangijzer blijft de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland, de enige landsgrens van Groot-Brittannië. Die is nu van beide kanten vrij te overschrijden, maar dat dreigt te veranderen als de Britten niet meer in de EU zitten en Ierland wel. Ook de toekomstige handelsrelatie op zich blijft een breekpunt. Premier May mikt erop dat haar land de EU-eisen en normen voor producten vooralsnog aanhoudt om handelsbelemmeringen te voorkomen.

Bron: AgriHolland

Beeld: Amazone

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via