nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.07.2016 Hoe zal productiebeperking zuivelsector eruit zien?

Op de Landbouwraad van 18 juli werd een bijkomende enveloppe goedgekeurd als compensatie voor de crisis in de verschillende dierlijke sectoren. Eén van de maatregelen voorziet een Europese enveloppe van 150 miljoen euro voor een tijdelijke productiebeperking in de zuivelsector. De concrete uitvoeringsmodaliteiten moeten met de Vlaamse overheid nog verder uitgewerkt worden, maar over de grote lijnen is wel al het één en het ander geweten. Boerenbond licht de belangrijkste principes toe.

Op verdere details over de concrete uitwerking van de tijdelijke productiebeperking in de zuivelsector is het nog wachten, maar Boerenbond zet op zijn website de basisprincipes toch al even uiteen. Om in aanmerking te komen voor de steunregeling, moet men als landbouwer zijn melkproductie tijdelijk verminderen, dat spreekt voor zich. Het gaat daarbij wel enkel om een vermindering van melkleveringen aan een melkerij, een vermindering van de thuisverkopen komt niet in aanmerking.

Als referentieperiode wordt de periode 1/10 tot 31/12/2015 gebruikt. Bedoeling is dat men een compensatie voorziet van 14 cent per kg melk dat er in diezelfde maanden van 2016 minder geproduceerd wordt. Stel dus dat een bedrijf in de periode 1 oktober tot 31 december 2015 100.000 kg melk geproduceerd heeft. Datzelfde bedrijf zal door omstandigheden het komende najaar in dezelfde periode maar 80.000 kg melk produceren. In principe komt deze landbouwer in aanmerking voor de regeling en kan hij zich voor 20.000 kg aanmelden. 

Indien op 31 december 2016 blijkt dat de landbouwer uiteindelijk zijn productie met maar 15.000 kg beperkt heeft, komt hij in aanmerking voor een steunbedrag van 15.000 kg x 14 cent = 2.100 euro. Vermoedelijk zal het systeem georganiseerd worden via een 'open call' systeem van de overheid waarbij individuele melkveehouders kunnen inschrijven om tijdelijk hun productie te verminderen. De eerste uiterste aanvraagdatum is vastgelegd op 19 september 2016. Nadien volgen er nog maandelijks inschrijfrondes indien het budget het toelaat. Iedere landbouwer kan maar één steunaanvraag indienen.

De regeling moet nog verder concreet worden uitgewerkt, maar vermoedelijk zal er een minimum volume inzake productievermindering vastgesteld worden en zijn er ook voorwaarden van toepassing om enkel melkveehouders die nog actief zijn in aanmerking te laten komen voor deze steunregeling. Aangezien dit een Europese enveloppe is, moet ook bij elke oproep bekeken worden of het Europese budget niet overschreden wordt. Indien dit zou gebeuren, wordt een reductie-coëfficiënt toegepast op de aangemelde volumes.

Tot slot is ook beslist dat er geen sanctie wordt opgelegd indien iemand zijn engagement niet naleeft en de aangemelde productievermindering maar slechts gedeeltelijk realiseert. De steun wordt uitbetaald na de periode waarin minder is gemolken. De eerste uitbetaling vindt waarschijnlijk plaats in februari 2017. Tegen begin september zullen alle praktische modaliteiten uitgewerkt zijn. 

Bron: Boerenbond.be

Volg VILT ook via