nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.09.2017 Hoe ziet een veld eruit na twintig jaar compostproef?

Om de twintigste verjaardag te vieren van de compostproef in het Vlaams-Brabantse Boutersem nodigt de provincie Vlaams-Brabant landbouwers op 19 september uit om een kijkje te komen nemen op het jarige proefveld. “Na twintig jaar herbergt het proefperceel een enorme schat aan informatie over de opbouw van organische stof in de bodem en de positieve effecten daarvan voor de bodemvruchtbaarheid”, zo klinkt het. 

Landbouwbodems houden van compost: het verhoogt de bodemvruchtbaarheid, verbetert de bodemstructuur en is een prima medicijn tegen bodemerosie en langdurige droogte. Twintig jaar geleden zette de landbouwdienst van de provincie Vlaams-Brabant een veldproef op die uniek is in haar soort: veldjes die systematisch gft-compost krijgen toegediend liggen er naast veldjes die niet of enkel mineraal worden bemest. Om landbouwers de heilzame werking van compost te tonen én om de verjaardag te vieren, organiseert de provincie een proefveldrondgang (met kijkje in de bodem) op 19 september. 

Ondanks zijn vele kwaliteiten is het uitrijden van compost nog steeds een eerder zeldzaam zicht op de Vlaamse akkers. Het één en het ander heeft natuurlijk te maken met de mestwetgeving die in zijn huidige vorm vooral het toedienen van fosfaatrijke meststoffen bemoeilijkt. Ook al bevat compost slechts een fractie van het fosfaatgehalte in varkensmest, door de krappe bemestingsnormen is zelfs dat kleine beetje al snel te veel en moet compost het in de akkerbouw afleggen tegen het grote en financieel voordeligere aanbod dierlijke mest.

In de biolandbouw, de teelt van meerjarige gewassen (fruitplantages, boomkwekerij) en de tuinaanleg is het gebruik van compost beter ingeburgerd dan bij akkerbouwers. Ook in regio’s met weinig veebedrijven krijgt compost sneller voet aan grond, zo schreven we eerder. Een breed ingeburgerd gebruik is het nog niet, maar de expertise rond compost groeit dankzij de veldproef in Boutersem en het werk van organisaties als Vlaco ondertussen wel. Ook VILT TeeVee besteedt in zijn nieuwste aflevering uitgebreid aandacht aan compost. Bekijk de reportage hier.

Tijdens het openveldmoment komt je meer te weten over het effect van compost op gewasopbrengst, stikstofbehoefte en mineralisatie en kan je profielkuilen bekijken van 20 jaar met en zonder compost. EcoWerf en Vlaco zijn aanwezig om je meer informatie te geven over waar compost te vinden en hoe het toe te passen. Deelname is gratis. Meer info via .

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Ecowerf

Volg VILT ook via