nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.11.2017 Hogan presenteert nieuwe aanpak van EU-landbouwbeleid

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan is bijzonder actief op Twitter, en dat heeft alles te maken met de officiële voorstelling van zijn plannen met het landbouwbeleid in de periode na 2020. De mededeling van de Commissie luistert naar de naam ‘De toekomst van landbouw en voeding’ en schetst de hoekstenen van het toekomstige beleidskader. De grootste verandering bestaat erin dat de lidstaten meer verantwoordelijkheid krijgen om te kiezen hoe en waar ze landbouwsubsidies inzetten om de ambitieuze doelstellingen inzake milieu, klimaatverandering en duurzaamheid te verwezenlijken.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is één van de oudste beleidsdomeinen van de Europese Unie. Met glans is het geslaagd in zijn oorspronkelijke doelstelling van ‘nooit meer honger’ door de bevolking te voorzien van betaalbare, veilige en kwaliteitsvolle voeding. De wereld staat niet stil, en uitdagingen waar de landbouw en de samenleving als geheel voor staan, komen steeds sneller op ons af: politieke en economische onzekerheid, klimaatverandering, milieuproblemen, de globalisering, enz. Europa wil zijn landbouwers door deze veranderingen loodsen met een beleid dat rechtszekerheid biedt.

“Eenvoudiger regels en een flexibelere benadering zullen ervoor zorgen dat het GLB echte resultaten oplevert bij het ondersteunen van landbouwers en de duurzame ontwikkeling van de Europese landbouw”, klinkt het in de mededeling van de Europese Commissie. Vicevoorzitter Jyrki Katainen becommentarieert het beleidsvoorstel persoonlijk: “Ons voorstel komt er na een brede raadpleging van belanghebbenden en is een belangrijke stap in de modernisering en vereenvoudiging van het GLB. Het nieuwe model zal voor meer subsidiariteit voor de lidstaten zorgen (ze mogen zelf doen wat niet per definitie beter kan op EU-niveau, nvdr.) en doet op hen een beroep om strategische plannen voor het GLB op te stellen.”

Die planmatige aanpak voor de acties in de eerste pijler (inkomenssteun) en tweede pijler (plattelandsbeleid) moet vereenvoudiging, meer samenhang en een betere monitoring van de resultaten mogelijk maken. De huidige tweepijlerstructuur blijft dus behouden, maar wordt minder rigide omdat elke lidstaat zijn eigen strategisch plan kan ontwikkelen – dat door de Commissie wordt goedgekeurd – waarin het uiteenzet hoe het de doelstellingen wil halen. In plaats van op naleving zal de aandacht veeleer zijn toegespitst op het monitoren van de vooruitgang en het waarborgen van de resultaatgerichtheid van de financiering. De overgang van een ‘onze-size-fits-all’-benadering naar een aanpak op maat brengt het beleid dichter bij degenen die het in praktijk moeten waarmaken.

Ook landbouwcommissaris Phil Hogan legt sterk de nadruk op de planmatige en resultaatgerichte aanpak die meer verantwoordelijkheid legt bij de lidstaten: “Dit is een belangrijke koerswijziging in de uitvoering van het GLB. Het bestaande systeem wordt vervangen door een nieuw implementatiestelsel, met een veel grotere mate van subsidiariteit voor de lidstaten en regio's. Verder waarborgt de mededeling van vandaag dat het GLB een slimme en veerkrachtige landbouwsector zal bevorderen, milieuzorg en klimaatactie zal bevorderen en het sociaaleconomische weefsel van het platteland zal versterken.”

Landbouwers zullen steun blijven ontvangen via het systeem van rechtstreekse betalingen. De mededeling van de Commissie loopt niet vooruit op het debat over de toekomst van de EU-begroting na de Brexit, noch op de inhoud van het volgend meerjarig financieel kader. Wel worden enkele mogelijkheden verkend om te zorgen voor eerlijkere en beter gerichte ondersteuning van het inkomen van landbouwers. Net zoals bij de vorige beleidshervorming gaat er veel aandacht naar de jonge generatie boeren, naar de modernisering van landbouw, de verduurzaming van de sector en de beleidssamenhang.

Bij het schrijven van het nieuwe GLB-voorstel hield de Commissie rekening met de input uit de publieksraadpleging eerder dit jaar. In drie maanden tijd gaven meer dan 320.000 burgers en organisaties hun mening over het landbouwbeleid. Uit de raadpleging bleek dat de meeste respondenten een sterk gemeenschappelijk landbouwbeleid op het niveau van de Europese Unie willen behouden, maar dat het GLB eenvoudiger en flexibeler moet worden, en beter moet worden afgestemd op belangrijke uitdagingen zoals het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor landbouwers, de bescherming van het milieu en het aanpakken van de klimaatverandering.

Meer info: The Future of Food and Farming

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: @PhilHoganEU

Volg VILT ook via