nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.10.2017 Hogan verwijt supermarkten "supermachtgedrag"

Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan vindt dat de supermarkten zich te veel als “supermachten” gedragen. Die uitspraak deed Hogan in een debat over de kwetsbare positie van de primaire producent in de voedselketen. Eerder lanceerde de eurocommissaris al een enquête rond de ketenwerking en werd er binnen de Veerman-commissie al heel wat gedebatteerd over evenwichtige verhoudingen binnen de keten. “Het is niet meer dan logisch dat boeren een faire prijs voor hun product krijgen”, zo klinkt het. 

Wat met de positie van de boer in het GLB na 2020? Dat is de vraag die de vorig jaar opgerichte Veerman-commissie door Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan kreeg voorgeschoteld. Daarbij worden onder meer de supermarkten in het vizier genomen. Hen worden wel eens oneerlijke handelspraktijken en machtsmisbruik verweten. Ook Hogan haalt nu voor het eerst in sterke bewoordingen uit naar het onevenwicht in de keten en de rol die de supermarkten daarbij spelen.

“De grote supermarkten gedragen zich als supermachten, door het dubbele effect van de toegenomen globalisatie én van het hoge niveau van marktconcentraties binnen Europa", aldus Hogan. "Dit geeft hen een onevenredig voordeel ten opzichte van de primaire producenten. Maar zonder de producenten is er geen sprake van een voedselketen. Het is dus maar logisch dat ze een faire prijs krijgen voor hun producten.”

“Eerst hebben ze boeren het mes op de keel gezet om zo goedkoop mogelijk te leveren", aldus woordvoerder van Boerenbond Anne-Marie Vangeenberghe over de rol van supermarkten. "Met datzelfde mes hebben ze zichzelf in de vinger gesneden, want de concurrentie tussen de verschillende supermarkten draait alleen nog maar om de prijs." Tegelijkertijd vraagt Boerenbond zich af of het wel verstandig is van Hogan om het conflict te voeden tussen producenten en retailers. “Terwijl er binnen de sector veel meer bereikt kan worden door een echt ketenoverleg”, zo klinkt het. “Met alle betrokkenen aan tafel gaan zitten om duidelijke handelspraktijken op te stellen.”

Neil McMillan, directeur bij EuroCommerce, de Europese koepelorganisatie van de supermarktketens, countert de kritiek. Hij zegt dat het een populair verhaal is dat de landbouwers graag vertellen. "Maar het klopt niet. De supermarkten moeten op hun beurt onderhandelingen voeren met concerns als Nestlé of Unilever. Dat zijn de echte machthebbers.” 

Bron: De Morgen

Volg VILT ook via