nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.08.2017 Hoge suikeropbrengsten ook een zegen voor bietentelers?

Ondanks een relatief koud voorjaar en een algemeen watertekort gedurende de voorbije maanden vallen de resultaten van de eerste bemonstering van suikerbieten zeer goed mee. De suikerproductie per hectare is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde opbrengst van de afgelopen tien jaar. Dat meldt het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB). “Dat is geen unaniem goed nieuws voor de bietentelers. De kans op een overaanbod is reëel waardoor de suikerprijzen zullen kelderen en de bietenprijs dus ook laag zal uitvallen, nu beiden aan elkaar gelinkt zijn”, zegt Valerie Vercammen van de Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB).

Bij de suikerbietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij werd bij de analyse, die uitgevoerd werd op 7 augustus, een suikerproductie van 10,8 ton per hectare geregistreerd. Voor Iscal Sugar was dat 9,6 ton. Enkel voor Iscal Sugar is een vergelijking mogelijk met de resultaten van de afgelopen jaren. In 2016 werd in het kader van de eerste bemonstering bij Iscal slechts 6,6 ton suiker per hectare opgemeten. Het gemiddelde in de periode 2007-2016 bedroeg 8,07 ton. In de periode 2012-2016 was dat 7,8 ton. Het KBIVB meldt wel dat het gaat om gemiddelden die soms erg groot oplopende verschillen tussen regio's en percelen verbergen. 

In een reactie wijst Jean-Pierre Vandergeten, directeur van het KBIVB, op het feit dat de biet wegens zijn diepe wortels de afgelopen maanden op vele plaatsen niet veel te lijden had van het droge weer. "De vele zonneschijn en goed weer waren bovendien positief voor de fotosynthese en de suikerproductie. Het is echter afwachten wat de komende periode zal brengen. Vorig jaar was de toestand wegens het natte weer in het voorjaar eerst slecht voor de bieten, maar hebben de laatste maanden nog veel goedgemaakt", aldus Vandergeten.

De vraag is of deze hoge opbrengsten ook een zegen zijn voor de Belgische suikerbietteler. Sinds dit seizoen zijn immers de suikerquota afgeschaft. Dat stelde de relatie tussen de telers en de suikerfabrieken meteen op scherp. Een akkoord over de contractvoorwaarden voor het teeltseizoen 2017/2018 tussen de Tiense Suikerraffinaderij en het coördinatiecomité van de bietentelers kwam er pas na maandenlange onderhandelingen en na tussenkomst van twee bemiddelaars die werden aangesteld door de regionale landbouwministers.

Of het akkoord dat uiteindelijk werd afgesloten, lonend is voor de suikerbiettelers, zal pas duidelijk worden in het najaar van 2018 wanneer de prijstoeslag gekend zal zijn. “Als de gemiddelde verkoopprijs van suiker daalt onder 450 euro per ton, wordt de bietenprijs niet meer lonend. De gemiddelde bietenteler produceert in dat geval met verlies”, stelde de Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB) nadat het akkoord werd bereikt.

De kans is echter groot dat de Europese bietenprijs, die momenteel 490 euro per ton bedraagt, vanaf september verder zal dalen. Het Europese bietenareaal is dit seizoen door de afschaffing van de suikerquota toegenomen met maar liefst 17 procent. Door de goede opbrengst en het hoge suikergehalte kan dit volgens CBB leiden tot zelfs tot 30 procent meer suiker. “Uit de belangrijkste suikerproducerende landen in Europa - Duitsland en Frankrijk - bereiken ons dezelfde positieve signalen over de suikeropbrengst. De kans is dus groot dat we op een overaanbod afstevenen met alle gevolgen vandien voor de suikerprijs. En nu die gelinkt is aan de bietenprijs zullen ook de telers dit voelen”, aldus Vercammen.

Het bietenseizoen start normaliter rond 15 september en loopt ongeveer tot de jaarwisseling. CBB verwacht echter dat dit door de hoge opbrengsten sneller van start zal moeten gaan en wellicht ook langer zal lopen. “Zoals het er nu naar uitziet, zal er ongeveer één miljoen ton suiker worden geproduceerd en meer dan 6 miljoen ton bieten moeten worden verwerkt. Door die hoge tonnages zal het bietenseizoen al snel 130 dagen duren. We verwachten dat de suikerfabrieken al vanaf begin september de verwerking zullen opstarten”, luidt het. 

Meer informatie: Groeicurve suikerbieten – 1ste staalname 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via