nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.06.2016 "Hou de biosector niet langer in onzekerheid"

Sinds 2014 wordt er in de schoot van de Europese ministerraad onderhandeld over de herziening van de biowetgeving. Twee jaar later bestaat er rond een aantal belangrijke punten nog steeds geen akkoord, tot frustratie van de Vlaamse sectororganisatie BioForum. “Als het niet mogelijk is om het proces zo snel mogelijk af te ronden, is het beter om het bestaande wetgevend kader bij te sturen en zo de ontwikkeling van de sector te steunen”, zo klinkt het.

BioForum is de aanslepende onderhandelingen over het vernieuwen van de biowetgeving beu. De organisatie hoopt dan ook dat de Europese landbouwministers de herziening eindelijk afronden. De herziening werd in 2014 aangekondigd door de Europese Commissie, maar rond een aantal belangrijke punten bestaat er momenteel nog steeds geen akkoord bij de zogenaamde trialoog: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese raad, waar de landbouwministers uit de EU-lidstaten samenkomen.

“Voor de sector blijft het onduidelijk welke veranderingen er op til zijn en welke implicaties een nieuwe wetgeving zal hebben op bedrijfsniveau”, aldus BioForum “Bovendien schrikt deze situatie potentiële omschakelaars af. Intussen blijft de afzet groeien (+18% dit jaar in België), en dus zijn er omschakelaars nodig om te voldoen aan de stijgende vraag van consumenten. Daarom vragen we als sectororganisatie om zo snel mogelijk dit proces af te ronden.”, zo klinkt het. “Als dat niet mogelijk is, is het beter om het bestaande wetgevend kader bij te sturen en zo de ontwikkeling van de sector te ondersteunen. Er is geen significante aanpassing meer geweest aan de EU-wetgeving inzake de biologische productie sinds maart 2012, terwijl een update echt wel nodig is.”

BioForum acht het doorgeven van het voorzitterschap van Nederland aan Slovakije een uitgelezen moment voor de lidstaten om kritisch te evalueren of een overeenkomst over een nieuwe tekst wel haalbaar is en of de nieuwe wetgeving voldoende nieuwe verbeterde elementen bevat ten opzichte van het huidige wettelijke kader. De organisatie verwijst ook naar de waarschuwing van vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmerman, dat aanslepende onderhandelingen een risico kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de biosector. Toen werd voorgesteld dat de Commissie zijn voorstel zou intrekken als er binnen het half  jaar geen akkoord zou gevonden worden. Intussen zijn we anderhalf jaar verder en blijft de onzekerheid bestaan, zo klinkt het nog.

Bron: BioForum

Volg VILT ook via