nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

IE-net studiedag 'Hoe boeren bij waterschaarste?'
19.02.2019 - 19.02.2019

In de toekomst zal de klimaatverandering landbouwers meer en meer confronteren met waterschaarste. Hoe kunnen we zorgen dat kwalitatief water, dat essentieel is voor land- en tuinbouwproductie, op een efficiënte manier gebruikt wordt? Zijn er mogelijkheden om water in voldoende hoeveelheden beschikbaar te hebben voor overbrugging van drogere periodes? Hoe kunnen we de Vlaamse land- en tuinbouwsector op een duurzame en robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van droogte?

Tijdens deze studiemiddag kom je meer te weten over het Actieplan Water, gerichte irrigatie landbouwproducties en of de aanleg van waterspaarbekkens een oplossing kan bieden.

Programma

We openen de studiedag met het Actieplan Water dat recent in Vlaanderen opgesteld is met het oog op een duurzaam waterbeheer. Vervolgens gaan we na hoe door gerichte irrigatie landbouwproducties kunnen verzekerd worden. Aanleg van waterspaarbekkens bieden opportuniteiten om waterreserves te hebben die mogelijks door land- en tuinbouw gebruikt kunnen worden, maar hoe zit dit in praktijk? Tenslotte brengen we drie casestudies waarin aangetoond wordt hoe innovatie het mogelijk maakt om in de toekomst de gevolgen van waterschaarste in landbouwteelten te beperken.

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

Praktisch

12.30 Ontvangst met broodjes

13.30 Verwelkoming en probleemstelling
Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt

Het Vlaams Actieplan voor de land- en tuinbouw
Marie Verhassel, Departement Landbouw en Visserij

Duurzame irrigatie, middel tot veerkrachtige landbouw
Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België, Heverlee

Integraal waterbeheer in provincie West-Vlaanderen
  met gelijktijdige aanpak van waterschaarste én wateroverlast

Jan Vandecavey, Provincie West-Vlaanderen - dienst waterlopen

15.00 Koffie

Coöperanten INERO beter gewapend tegen droogte 
Dominique Huits, Inagro

ILVO veredelt droogtetolerante gewassen
Tom De Swaef, ILVO, Eenheid Plant

Bodemvochtaansturing in peren- en appelboomgaarden met behulp van satellietbeelden
Jonathan Van Beek, Inagro

Vraagstelling en besluit

16.45 Receptie

Locatie

ILVO - eenheid Plant - Caritasstraat 39 - 9090 Melle

Meer info en inschrijven

Terug naar agenda
Volg VILT ook via