nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

28.10.2016 "Iedereen verantwoordelijk om aarde leefbaar te houden"

Elke inwoner van dit land moet zijn verantwoordelijkheid nemen om onze planeet, de aarde, leefbaar te houden. Dat is de boodschap die de milieu- en natuurbeschermingsorganisatie WWF België meegeeft in zijn Living Planet Report 2016. Wat landbouw en voeding betreft, vindt WWF dat we als consument minstens een derde minder vlees moeten eten, dat fabrikanten van mengvoeders gecertificeerde ontbossingsvrije soja moeten gebruiken en dat onze overheid moet stoppen met het subsidïeren van landbouwtechnieken die nadelig zijn voor de natuur. De milieuorganisatie berekende ook dat België in de top tien staat van landen met de grootste gemiddelde ecologische voetafdruk. 

In zijn nieuw Living Planet Report 2016, de elfde editie van dit tweejaarlijkse verslag over de stand van de aarde, benadrukt milieuorganisatie WWF dat we als consument zelf kunnen kiezen voor een duurzame levensstijl. Zo kunnen we bijvoorbeeld een standpunt innemen tegen “de sojapletwals”. “De Braziliaanse regio Cerrado wordt platgewalst voor de teelt van soja, een gewas dat een belangrijke oorzaak is van de ontbossing in Brazilië”, zegt Antoine Lebrun, directeur van WWF-België.

“De soja die naar Europa komt neemt 13 miljoen hectare grond in”, aldus Lebrun. “Elke Europeaan consumeert jaarlijks 61 kilo soja, niet rechtstreeks natuurlijk, maar via het eten van vlees van dieren die mengvoeders krijgen op basis van soja. Grote industriële varkens- en pluimveehouderijen zijn namelijk de belangrijkste afnemers van Braziliaanse soja.”

Vandaar dus de oproep aan mengvoederfabrikanten en hun klanten – voornamelijk varkens- en pluimveehouders, maar ook aan de supermarkten en winkelketens en uiteindelijk aan elke consument om hun verantwoordelijkheid op te nemen. “De verbruiker kan kiezen voor minder, maar kwaliteitsvoller vlees en hij kan vragen aan zijn leverancier met welk voedsel de dieren zijn gevoederd. Het is vandaag niet meer mogelijk om te zeggen: 'Wir haben es nicht gewusst'”, aldus nog Lebrun.

Verder staat in het rapport ook te lezen dat ons land de twijfelachtige eer heeft om in de top tien te staan van landen met de grootste gemiddelde ecologische voetafdruk. De gegevens waarop het jongste WWF-rapport steunt dateren uit 2012. “We zijn een klein land dat voor praktisch alle dagelijks producten afhankelijk is van grondstoffen uit het buitenland die moeten ingevoerd worden”, zegt Isabelle Vertriest, directeur Internationale Programma's van WWF België.

“Andere factoren die voor dit toch wel trieste resultaat zorgen, zijn onze manier van bouwen van woningen (grote oppervlaktes en lintbebouwing), het feit dat we een logistieke draaischijf zijn in dit deel van de wereld en zeker ook onze manier van landbouw bedrijven”, zo legt Vertriest uit. Een en ander maakt dat de ecologische voetafdruk van de modale Belg zes keer groter is dan wat er per persoon wereldwijd beschikbaar is. In heel wat ontwikkelingslanden bedraagt de voetafdruk minder dan de helft van de globale biocapaciteit per inwoner, aldus Vertriest. 

In zijn rapport maakt WWF ook gewag van een mogelijke 'zesde massale uitstervingsgolf' door de ingreep van de mens die de habitat van diersoorten doet inkrimpen. Terwijl de wereldbevolking sinds 1970 is verdubbeld, zijn populaties van wilde dieren meer dan gehalveerd, aldus WWF. Ondertussen reageerden verschillende ecologen overigens al kritisch op het rapport. Ecologen hebben in de praktijk tientallen manieren om biodiversiteit te meten, zo schrijft NRC Handelsblad. “En heel wat van die methodes laten niet zo’n grote afname zien.”

Lees het volledige rapport hier.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Beeld: pratoslimpos.org.br

Volg VILT ook via