nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

17.02.2017 IKEA krijgt geen vrijgeleide voor vestiging in Wevelgem

Ruimte Vlaanderen heeft IKEA gevraagd alternatieven te zoeken voor de site Ter Biest in Wevelgem, waar de Zweedse meubelgigant een nieuwe vestiging wil bouwen. Boerenbond reageerde eerder al negatief op de plannen van IKEA om een winkel neer te poten in herbevestigd landbouwgebied, en reageert voorzichtig positief op de nieuwe evolutie in het dossier. De organisatie blijft vragende partij voor een “neutraal MER-onderzoek”. 

Eind 2015 maakte IKEA bekend dat het graag een nieuwe vestiging zou bouwen in Wevelgem. Boerenbond stond meteen op zijn achterste poten en had daar reden toe: tientallen hectaren die als landbouwgrond staan ingekleurd zouden onder Zweeds beton verdwijnen. Ruimte Vlaanderen heeft IKEA nu gevraagd om alternatieve locaties te onderzoeken. “Een mogelijke eerste stap in de goede richting”, aldus Boerenbond.

“Tot en met 12 januari kon gereageerd worden op de kennisgevingsnota van het planMER waarin het locatie-onderzoek zeer zwak uitvalt”, zo klinkt het bij Boerenbond. “De eisen van IKEA om binnen stedelijk gebied Kortrijk te blijven en een geheel concept van maar liefst 19 hectare uit te werken, maakten dat enkel de site in Wevelgem behouden bleef. Tot nog toe ontbrak elk spoor van degelijke ruimtelijke ordening in het IKEA-dossier. In 2007 werd de bewuste zone namelijk nog herbevestigd als agrarisch gebied.”

“Een lucratieve inplanting in agrarisch gebied op eigen initiatief van een bedrijf gaat regelrecht in tegen de ruimtelijke-ordeningsprincipes en ondergraaft elke rechtszekerheid voor landbouw en omwonenden”, aldus Boerenbond, verwijzend naar de werkwijze van IKEA. De winkelketen zocht rechtstreeks contact met de betrokken landbouwers. “Al sinds het prille begin van het dossier gaf Boerenbond aan dat er binnen de regio Kortrijk voldoende geschikte ruimtelijke bestemmingen zijn voor de ontwikkeling van de Zweedse meubelvestiging. Ook Ruimte Vlaanderen lijkt daar nu in te volgen, en noemt de Evolis-site in Kortrijk en het ringshopping-complex in Heule als mogelijke alternatieven.

“Niettegenstaande de positieve wending blijft Boerenbond vragende partij voor een neutraal MER-onderzoek”, aldus nog de organisatie. “Het is begrijpelijk dat IKEA zelf moet instaan voor het onderzoek en de daaraan verbonden kosten. Het kan niet dat alles eenzijdig vanuit de IKEA-visie wordt benaderd. We hebben het gevoel dat neutraliteit tot nu toe nog niet aan de orde was.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via