nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.11.2016 Infobundel verheldert vragen omtrent verbrede landbouw

De dienst Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant maakte een handige leidraad voor landbouwers die aan een verbreding van hun professionele activiteiten denken. De bundel infofiches maakt je wegwijs in 20 verschillende vormen van multifunctionele landbouw: hoevewinkel, boerenmarkten, voedselteams, landbouweducatie, zorgboerderijen, hoevelogies, agrarisch aannemingswerk, enz. “In het verstedelijkte Vlaams-Brabant zijn er volop kansen om een nevenactiviteit uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat multifunctionele landbouw bijdraagt aan een leefbaar platteland. Zowel economisch, sociaal als ecologisch zijn er tal van voordelen”, leidt gedeputeerde Monique Swinnen de bundel in.

Eind vorige maand organiseerde de provincie Vlaams-Brabant de inspiratienamiddag ‘Van alle markten thuis’ over multifunctionele landbouw in De Melkerij in Zemst. “Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, een time-out voor jongeren of landschapsbeheer door landbouwers. Dit zijn voorbeelden van hoe landbouwers hun ‘reguliere’ werk kunnen verbreden”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Meer en meer wordt multifunctionele landbouw gezien als een relevante bedrijfsstrategie die voor een bijkomend inkomen en risicospreiding zorgt.”

Met lezingen door experten en getuigenissen van ervaringsdeskundigen wou de provincie land- en tuinbouwers informeren over de mogelijkheden die er zijn om een nevenactiviteit op te starten. Een boer of tuinder die extra hooi op zijn vork neemt, verzekert zich van een extra inkomen dat de volatiliteit van het landbouwinkomen kan bufferen. De maatschappij profiteert op haar beurt van een leefbaarder platteland en de verbinding tussen boer en burger. Verbreding is niet voor ieder bedrijf de beste keuze, en niet iedere vorm van verbreding past op elke boerderij. Ook is niet elke landbouwer commercieel sterk genoeg om de eigen producten aan de man te brengen, of sociaal voldoende vaardig om een hulpbehoevende onder zijn hoede te nemen of schoolkinderen met engelengeduld rond te leiden.

Opdat een landbouwer bij het diversifiëren van zijn activiteiten beter zou weten waar hij voor staat, bundelde de provincie infofiches over 20 vormen van multifunctionele landbouw. Zo krijg je een overzicht van relevante regelgeving en subsidies tot tips omtrent communicatie en promotie. Aanvullend staat er een overzicht van organisaties die je met raad en daad kunnen bijstaan. Om een voorbeeld te geven: een landbouwer die met een hoevewinkel wil starten, leert dat hij de regels inzake prijsaanduiding (schriftelijk, goed zichtbaar en ondubbelzinnig) moet respecteren en dat hij uitzicht heeft op verhoogde investeringssteun (30%) voor de bouw van de winkelruimte en de inrichting daarvan. En wie overweegt om de eigen landbouwproducten (bv. melk) te verwerken, onthoudt best dat het Voedselagentschap dan strenger toekijkt en een korte opleiding ‘hygiëne en autocontrole’ nodig acht.

Meer weten? De infofiches kan je downloaden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via