nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.05.2018 Inkomen biomelkveehouders in '15-'16 hoger dan gangbaar

Nederlandse biologische melkveehouders hebben in 2015 en 2016 voor het eerst meer verdiend dan hun gangbare collega’s. Dat blijkt uit gegevens van Agrimatie, de rekenkamer van Wageningen Economic Research. Die afdeling maakt jaarlijks een bedrijfseconomische vergelijking tussen biologische en gangbare Nederlandse melkveebedrijven. “Qua inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid moest de Nederlandse bioboer het tot tien jaar geleden altijd afleggen tegen zijn gangbare collega's”, klinkt het bij Agrimatie. “Maar in 2015 en 2016 werden de rollen voor het eerst omgedraaid. Dat kwam vooral door de sterke daling van de gangbare melkprijs.”
De Nederlandse onderzoeksgroep Wageningen Economic Research verzamelt jaarlijks bedrijfseconomische gegevens van biologische en gangbare Nederlandse melkveebedrijven. Uit die gegevens blijkt dat in 2015 het inkomen uit het bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor gangbaar becijferd werd op ruim 24.000 euro, terwijl de biologische melkveebedrijven bijna 42.000 euro verdienden. In 2016 liep dat verschil nog verder op. Een gangbare Nederlandse melkveehouder verdiende toen krap 15.000 euro, een biologische melkveehouder ruim 55.000 euro.
 
“Tot tien jaar geleden lag het inkomen van een bioboer altijd lager dan dat van zijn gangbare collega's”, zegt Agrimatie. “Dat verschil bedroeg soms wel 20.000 euro per jaar. In 2015 en 2016 zagen we het omgekeerde gebeuren. De kloof tussen de biologische en de gangbare melkprijs liep op naar respectievelijk 17 en ruim 20 euro per 100 kilo melk. Dat had alles te maken met de gangbare melkprijs, die in die jaren onderuitging. De biologische melkprijs daarentegen zat op een stabiel hoog niveau, tussen 49 en 52 euro per 100 kilo melk.” De prognoses voor het bedrijfsinkomen voor gangbare bedrijven zijn over 2017 wel een stuk verbeterd. Agrimatie raamt het inkomen voor gangbare boeren op bijna 68.000 euro en bijna 52.000 euro voor biologische melkveehouders.
 
In België zijn op dit moment geen cijfers voorhanden om de vergelijking te maken tussen gangbare melkveebedrijven en biologische melkveebedrijven. Volgens Sander Van Haver van ‘Bio zoekt Boer’ is het een genuanceerd verhaal. “Net als in de gangbare landbouw is het vaak de boer, de ondernemer die het verschil maakt. Het ene bedrijf slaagt erin betere resultaten neer te zetten dan het andere.” Volgens Paul Verbeke, ketenmanager bij BioForum, zijn er ook verschillen tussen sectoren. “Varkensbedrijven met 50 tot 100 zeugen zijn in de biolandbouw rendabel. Daar kan je een mooi rendement uit halen. In de vleeskippensector daarentegen is mijn inziens de rendabiliteit vandaag te laag.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via