nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.07.2014 Internationale aandacht voor moeras als mestzuiveraar

Van 25 tot 27 juni vond in Brugge het Interpig-congres plaats. Interpig is een internationaal, onafhankelijk netwerk van varkensexperts dat in 2002 opgericht werd. Daarmee beoogde men de uitwisseling van vergelijkbare data rond de kostenstructuur van varkensbedrijven en van expertise en informatie. Het congres vindt ieder jaar in een ander land plaats. Organisatoren van dienst waren dit keer het Departement Landbouw en Visserij en Boerenbond. Er waren deelnemers uit tien EU-lidstaten, de Verenigde Staten en Brazilië. Op de laatste dag werd een varkensbedrijf bezocht dat het effluent van biologische mestverwerking verder zuivert tot loosbaar water.

Tijdens het Interpig-congres legde Denis de Wilde van Innova Manure uit hoe moeraslanden het mestprobleem in Vlaanderen mee helpen oplossen. Dat idee komt van UGent-professor Erik Meers en de te betreuren varkenshouder Ivan Tolpe. Zij ontwikkelden een procedé om van mest na een biologische voorbehandeling water te maken. De laatste stappen van dit procédé omvatten een complexe cascade van aangelegde moeraslanden, waarbij er dus ook een natuurwaarde wordt gecreëerd.

Vrijdag sloot het congres af met een bezoek aan het bedrijf van de familie Tolpe in Eernegem. Hier bezochten de deelnemers naast het varkensbedrijf ook de mestverwerkingsinstallatie en kregen ze de aangelegde moeraslanden te zien. Via rietvelden bestaande uit diverse soorten wordt het effluent van de biologische mestverwerking verder gezuiverd tot loosbaar water. Er zijn proeven gebeurd om dit water niet te gaan lozen maar te gaan hergebruiken, onder meer voor de dieren.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via