nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.08.2017 Investering van 1,9 mln euro in Antwerpse platteland

In de provincie Antwerpen kunnen 16 nieuwe plattelandsprojecten samen rekenen op zo’n 1,9 miljoen euro subsidies. De provincie zelf legt er 725.000 euro voor neer. De goedgekeurde projecten zijn zeer divers, maar stellen volgens gedeputeerde Beter Bellens meestal de mens centraal. “Dat mag niet verwonderen: een dynamisch platteland gaat ons allemaal aan. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen niet uit de weg gaan.”

Een project in Brecht, Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Kasterlee onderzoekt bijvoorbeeld hoe nieuwe landbouwactiviteiten ontwikkeld kunnen worden in leegstaande agrarische gebouwen. Het project werd ingediend door de provincie zelf en ontvangt 185.000 euro subsidie. In een ander project, dat plaatsvindt in de gemeentes Borsbeek, Lint, Kontich, Hove, Mortsel, Aartselaar en Edegem, ontwikkelen verschillende stakeholders dan weer een aanvullend educatief aanbod voor gezinnen, bedrijven en scholen op boerderijen. Daarvoor krijgt initiator Streekvereniging Zuidrand 97.890 euro steun.

Een derde project heeft als doel een vrijwilligersnetwerk voor Groene Zorg op te zetten. De vrijwilligers zullen deskundig gerekruteerd en begeleid worden. Voor dat project ontvangt Steunpunt Groene Zorg 64.735 euro subsidie. Een vierde project informeert land- en tuinbouwers over hoe ze kwaliteitsvol onderdak kunnen bieden aan seizoenarbeiders, rekening houdend met alle wettelijke voorschriften. Verantwoordelijke Igemo kan daarvoor rekenen op 83.381 euro steun.

Een vijfde project ten slotte heeft betrekking op voedseloverschotten en de verdeling ervan. Vzw Milieu en Werk start samen met OCMW’s en andere partners in de Zuiderkempen een kleinschalig voedseldistributieplatform op dat voedseloverschotten, overproductie en landbouwproducten uit de regio verzamelt en ter beschikking stelt aan lokale projecten. Het project voorziet ook in een franchisingsysteem voor sociale kruideniers. Hiervoor krijgt de vzw een subsidie van 173.144 euro.

Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen investeren zo in totaal 1.922.724 euro in het Antwerpse platteland, verspreid over de budgetjaren 2017 en 2018. De provincie Antwerpen neemt hiervan 725.058 euro voor haar rekening. Elk project kan zo rekenen op een toelage van 60 tot 65 procent op de totale kostprijs. Een overzicht van alle goedgekeurde projecten vind je op de website van de provincie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via