nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.09.2017 Inzicht nodig in bemestingstechniek boer en loonwerker

Wanneer landbouwers hun velden bemesten, moeten ze minimaal vijf meter afstand houden van een naastliggende waterloop. Uitzonderlijk is de bemestingsvrije strook tien meter breed. Op het respecteren van die afstanden is dit jaar extra gecontroleerd door de Mestbank. Voor landbouwers is het soms moeilijk te begrijpen dat ze met apparatuur die tot op enkele centimeters precies kan bemesten zoveel afstand moeten houden tot de beek. De zin of onzin van variabele bemestingsvrije stroken in functie van de precisie van de toegepaste bemestingstechniek wordt momenteel onderzocht. Onderdeel van dat onderzoek is een enquête bij landbouwers en loonwerkers om in te schatten welke bemestingstechnieken gangbaar zijn.

De voorbije maanden heeft de Mestbank streng opgetreden tegen landbouwers en loonwerkers die bij het bemesten onvoldoende afstand hielden van een waterloop. Een bemestingsvrije strook van vijf (of tien) meter kan erg breed lijken, maar de gevolgen van mest in water zijn groot. Veel is er niet nodig om de wettelijke norm van 50 milligram per liter nitraat te overschrijden. Het hele afstroomgebied riskeert dan de status ‘focusgebied’ te krijgen, met strengere bemestingsregels tot gevolg voor alle landbouwers uit de buurt.

Door het moderner en tezelfdertijd preciezer worden van bemestingstechnieken verkleint de kans dat mest terechtkomt daar waar hij niet thuishoort, in het water. De landbouwsector zou graag zien dat daarmee rekening wordt gehouden. Door de bemestingsvrije strook in breedte te laten variëren in functie van de gebruikte bemestingstechniek zou het mestbeleid de inzet van moderne apparatuur kunnen stimuleren. Ook het draagvlak in de landbouwsector kan er wel bij varen. Keerzijde van de medaille is dat niets zo duidelijk is als een bemestingsvrije strook met een vaste breedte. Alvorens beleidsmakers zich hierover buigen, wordt dat dus grondig onderzocht.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan landbouwonderzoeksinstituut ILVO en de Bodemkundige Dienst van België (BDB) na of de breedte van de bemestingsvrije strook kan aangepast worden naargelang de gebruikte bemestingstechniek. “Vergelijk het met de bufferzone langs waterlopen die landbouwers dienen te respecteren bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die verschilt naargelang de toegepaste spuittechniek meer of minder drift reducerend is”, zegt ILVO-onderzoeker Dieter Foqué. “Ook bij het bemesten bestaan er technieken zoals kant-strooien van korrelmeststoffen en injectie van dierlijke mest die de kans op mest in water sterk verkleinen.”

De onderzoekers willen een idee krijgen van de bemestingstechnieken die in Vlaanderen gebruikt worden. Daartoe vragen ze landbouwers en loonwerkers om even tijd vrij maken voor het invullen van een enquête. Naar grote bedrijfsgeheimen wordt niet gevist, verwacht je wel aan vragen zoals: bemest je zelf of doet de loonwerker dat, heeft je mestverspreider horizontale of verticale walsen, hoe oud is de kunstmeststofstrooier, is de strooier uitgerust met een kantstrooi-inrichting en GPS, enz. Invullen kan tot begin oktober. Over twee weken zullen professionele bezoekers van de Werktuigendagen in Oudenaarde vriendelijk verzocht worden om bij te dragen aan dit onderzoek. Wie na het (anoniem) invullen van de enquête zijn e-mailadres invult, maakt kans op toepasselijke prijzen zoals een gratis afstelling van de kunstmeststofstrooier.

De enquête start door te klikken op deze link.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Amazone

Volg VILT ook via