nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

IPM, fytolicentie en bemesting van graslanden
19.04.2017 Locatie: Geel Organisator: Het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Kleine herkauwers en het Praktijkcentrum Rundvee

Reeds enkele jaren zijn land- en tuinbouwers verplicht om de principes van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management of IPM) toe te passen. Voor het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen is bovendien sinds november 2015 een fytolicentie vereist. Dit is zelfs nodig bij lokaal gebruik voor het bestrijden van distels. Daarnaast wijzigt in de loop van 2017 de wetgeving met betrekking tot de verkoop en het gebruik vna biociden (KB dd. 08/05/2014).
 
In het eerste luik van de studieavond wensen de organisatoren de houders van kleine herkauwers en rundvee te informeren over de recente en toekomstige wijzigingen in het gebruik van pesticiden.
 
Het tweede luik van de studieavond handelt over bemesting van grasland. Er zijn belangrijke verschillen in bodemvruchtbaarheid. Vertrekkende vanuit een grondontledingsverslag wordt het belang van de verschillende voedingselementen besproken. Tenslotte komt ook de bemestingswaarde van dierlijke mest aan bod.
 
Programma
 
Van 19u45 tot 23u00
 
Ontvangst en verwelkoming
 
IPM voor veehouders
Mathias Abts (Departement Landbouw en Visserij)
 
Fytolicentie en biociden
Annie Demeyere (Departement Landbouw en Visserij)
 
Pauze
 
Waarom is het gras groener bij de buurman?
Jan Bries (Bodemkundige Dienst van België)
 
Locatie
 
Thomas More campus Geel
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
 
Inschrijving
 
Deelname is gratis.
Gelieve in te schrijven via met vermelding van 'fytolicentie' en locatie.
 
Meer info
 
Kleine herkauwers:
Jan Eskens, Departement Landbouw en Visserij
Tel. 011 74 26 97
 
Melkvee:
Ivan Ryckaert, Departement Landbouw en Visserij
Tel. 050 24 77 12
 
Vleesvee:
Laurence Hubrecht, Departement Landbouw en Visserij
Tel. 09 276 28 44
Terug naar agenda
Volg VILT ook via