nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.08.2018 Is de deeltijdse boer de landbouwer van de toekomst?

In De Standaard vraagt een deeltijdse landbouwer om landbouw in bijberoep niet achter te stellen op landbouw in hoofdberoep. Dat Vlaanderen deeltijdse boeren in de regelgeving benadeelt, vindt Bavo Verwimp volkomen achterhaald. Als ze hun job mogen combineren met een betaalde baan, zullen ze minder snel kopje-onder gaan in crisistijd. “We weten dat deze droogte niet de laatste ramp is voor de boeren. En dus hebben we meer robuuste bedrijven nodig.”

Boeren liggen wakker van de droogte. En terecht. Want de enige zekerheid die we hebben, is dat heel wat oogsten mislukt zijn. Het is nog afwachten wat het najaar brengt. Hoe zullen de prijzen evolueren? Zal er betaalbaar voeder zijn voor de koeien? Wat gebeurt er met de verplichte leveringen in de contractlandbouw? Maar de vraag die bovenaan op de lijstjes prijkt, is: zullen wij onze rekeningen kunnen betalen?

Volgens Bavo Verwimp wordt de indruk gewekt dat de overheid deze last een stuk zal overnemen van de boeren, “maar dat is misleidend.” Het is niet omdat boeren uitstel van betaling krijgen voor de sociale bijdragen dat ze minder moeten betalen. Het is niet omdat Europese steun enkele weken vroeger betaald wordt, dat er één euro extra op de rekening van de boer komt. Het is zelfs niet zeker dat de producentenprijs zal toenemen. Want door de droogte is het ook lastig om de geldende kwaliteitsnormen te halen.

Dat betekent dat de boeren helemaal alleen staan om deze crisis te incasseren, concludeert Verwimp. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door alle lagen van de bevolking, maar de grillen van het klimaat worden in eerste instantie aangerekend aan de boeren. Hun werk staat dicht bij de natuur, en is dus ook het meest kwetsbaar. Een weersverzekering zou een drama kunnen opvangen, “maar betekent op termijn dat nog meer geld uit de landbouw wordt weggezogen.”

De enige oplossing in de visie van Verwimp is dat boeren zichzelf verzekeren door hun inkomsten te differentiëren. “Dat kan in privéverband, door een combinatie van boerenwerk met andere inkomens. Zo zijn er al heel wat boeren van wie de vrouw een andere job heeft. Daar zijn we intussen vertrouwd mee. Maar dat boeren hun job combineren met een betaalde baan, is in Vlaanderen nog steeds niet wenselijk. De echte boeren zijn 'landbouwer in hoofdberoep', zo heet dat. En de wetgeving is daar ook op afgestemd. Zowel in het vergunningsbeleid, bij investeringssteun, voor pensioenopbouw worden deeltijdse boeren sterk benadeeld.”

Verwimp zou graag zien dat boeren de ruimte krijgen om te evolueren naar plattelandsondernemers. “In plaats van verkrampt vast te houden aan het concept van landbouwers in hoofdberoep is er nood aan een wetgevend kader dat veel meer variatie en creativiteit toelaat. Dat maakt onze voedselproductie en onze boerenbedrijven minder kwetsbaar. Dat maakt het iets haalbaarder om te overleven in droge zomers of strenge winters.”

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via