nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2017 Iscal Sugar prefereert bietentelers dichtbij de fabriek

Om de rendabiliteit van de suikerfabriek Iscal Sugar te vrijwaren, hebben de bietentelers moeten instemmen met aangepaste leveringsvoorwaarden voor 2018. Voor het eerst zal rekening gehouden worden met de afstand tussen de bietenhopen en de fabriek in Fontenoy (provincie Henegouwen). In de ledenbladen van de landbouworganisaties worden de aanpassingen toegelicht. Het basisrecht van elke bietenteler wordt opgedeeld in twee contracten. Contract 2, goed voor 15 procent van het volume, zal Iscal in functie van de gewenste hoeveelheid bieten enkel binnen een actieradius rond de fabriek aanbieden. Een verschil wordt ook gemaakt in de transportkosten.

Eind september bereikten de bietentelers met de suikerfabriek in Fontenoy een akkoord over de leveringsvoorwaarden voor 2018 en 2019. Tijdens de onderhandelingen werd een oplossing gezocht voor de nadelige concurrentiepositie van Iscal als gevolg van een (historisch gegroeide) grote gemiddelde afstand van de bietenhopen tot de fabriek. In combinatie met de huidige moeilijke economische context werd gevreesd dat de rendabiliteit onder druk zou komen te staan.

Na lange discussies over winstmarges, rendabiliteit, productiekosten, arbeidsinkomen, enz. beslisten de vertegenwoordigers van de bietentelers dat ze deels zouden ingaan op de vraag van Iscal tot aanpassing van de leveringsvoorwaarden. Eric Van Dijck die de onderhandelingen voerde namens Coco Vlaanderen steekt niet weg dat bietentelers teleurgesteld kunnen zijn in de uitkomst. Hij verdedigt de aanpassingen, omdat bietentelers die ver van de suikerfabriek actief zijn toch 85 procent van hun oude productievolume kunnen blijven produceren onder dezelfde voorwaarden als een akkerbouwer die vlakbij de fabriek bieten teelt.

Voor de andere 15 procent zullen zij wat slechter af zijn omdat de transportkosten volledig voor rekening van de bietenteler zullen zijn, met aftrek van de transportonkosten voor de eerste 64 kilometer. Ook bestaat de kans dat Iscal het niet wenselijk vindt dat veraf gelegen telers die 15 procent van hun oude productievolume de komende twee jaar uitzaaien. Contract 1 (85%) kan in 2018 met zekerheid geproduceerd worden. Contract 2 zal Iscal aanbieden binnen een nog niet nader bepaalde actieradius rond de fabriek, en dit in functie van de beoogde hoeveelheid suikerbieten die men wil verwerken. Voor de aarde die aan de bieten kleeft en mee naar de suikerfabriek gevoerd wordt, zullen producenten sneller (4 i.p.v. 5,5% voor fabrieksvervoer) en meer (15 i.p.v. 10 euro per ton grond) moeten betalen.

Bron: Boer&Tuinder / Drietand

Volg VILT ook via