nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.06.2018 Jacht op Canadese ganzen om schade te beperken

De Canadese gans, een ingevoerde vogelsoort die schade toebrengt aan landbouwgewassen, zal in de ruiperiode - van midden juni tot midden juli - bejaagd worden. De Vlaamse overheid en lokale besturen, Natuurpunt en Rato laten een aantal ruivangsten uitvoeren door gespecialiseerde bedrijven. Ook Vogelbescherming Vlaanderen is als gesprekspartner bij deze initiatieven betrokken.

De Canadese gans, ooit in onze contreien uit Noord-Amerika ingevoerd als siervogel, heeft zich in de afgelopen 20 jaar massaal voortgeplant in Vlaanderen. Door hun graasgedrag veroorzaken de dieren schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Hun uitwerpselen vervuilen ligweiden, golfbanen, zwemwateren en plassen en in de winter concurreren de dieren met de overwinterende ganzen, zoals de rietgans.

Uit een vorige studie geleid door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), bleek dat wanneer Vlaanderen geen maatregelen zou nemen tegen de toenemende populatie Canadese ganzen, de dieren tegen 2050 voor minstens 20 miljoen euro aan landbouwschade en watervervuiling zouden veroorzaken. Om dit scenario te voorkomen en de schade aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, wordt de populatie nu ingeperkt, onder meer door het schudden of prikken van eieren.

Als bijkomende maatregel gaan de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de terreinbeheerders ganzen vangen. Dat gebeurt tijdens het ruien, wanneer de ganzen hun slagpennen vervangen. In de ruiperiode kunnen ze niet vliegen en zijn ze dus makkelijker te vangen. Daarna worden ze met CO2 verdoofd, met de dood tot gevolg. In de periode tussen 2010 en 2017 werden er gemiddeld zo'n 1.700 Canadese ganzen gevangen per jaar. De kadavers worden waar mogelijk gebruikt voor menselijk consumptie. Het overschot wordt als dierlijk product vernietigd.

Dankzij die inspanningen is de populatie van de Canadese ganzen in Vlaanderen teruggelopen, waardoor er jaarlijks ook minder ganzen moeten worden gevangen. Het gemiddeld aantal Canadese ganzen per gemeente tijdens de voorbije zomer is gehalveerd tegenover het aantal in 2010. Toen waren er zo'n 15.000 in Vlaanderen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via