nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.05.2019 Jagers vragen meer ondersteuning bij everzwijnenbeheer

Net zoals andere gebruikers van het buitengebied schreef ook de jachtsector aan een politiek memorandum. Met de verkiezingen in zicht heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen een aantal suggesties voor de toekomstige beleidsmakers. Om meer te kunnen inbrengen tegen de overlast door de grote everzwijnenpopulaties in Limburg en Antwerpen vragen de jagers toelating voor het gebruik van geluidsdempers en eventueel ook nachtrichtkijkers. Als er dan meer evers geschoten worden, wat doe je daar dan mee? Op het menu zetten als wildbraad en Hubertus Vereniging Vlaanderen kijkt naar VLAM om de vraag naar lokaal geoogst everzwijnenvlees aan te zwengelen.

“Een aangereden exemplaar, omgewoelde tuintjes, een omver gelopen jogger: geen week gaat voorbij of uit de provincies Limburg of Antwerpen komt één of ander bericht over problemen met het everzwijn”, schrijft Hubertus Vereniging Vlaanderen om duidelijk te maken dat jagers over meer middelen moeten kunnen beschikken om de populatie evers te beheersen. Geluidsdempers en eventueel ook nachtrichtkijkers – wilde varkens worden vooral na zonsondergang actief – zouden de doeltreffendheid van jacht aanzienlijk verhogen. De Vlaamse overheid zou de jachtsector ook kunnen helpen door via VLAM jachtwild te promoten als “vlees dat op een verantwoorde en duurzame manier geoogst is, en naadloos past in de filosofie van de korte keten”.

Bij de andere prioriteiten die Hubertus Vereniging Vlaanderen naar voren schuift, is een verruimde jacht op de vos. De vereniging beseft dat dit gevoelig kan liggen, maar zegt dat de zorgwekkende achteruitgang van akker- en weidevogels noopt tot dringend ingrijpen. “Nederland kan op dat vlak als voorbeeld dienen. Door een combinatie van slimme gebiedsinrichting en effectieve bejaging van roofdieren verachtvoudigde het aantal weidevogelkuikens dat de volwassen leeftijd bereikte.” Om het debat op basis van feiten te voeren, stelt HVV voor om een studie uit te voeren die de predatiedruk op kwetsbare jachtwildsoorten meet en in kaart brengt.

In de provincie Luxemburg is de jacht aan banden gelegd na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Stel dat een uitbraak zich in Vlaanderen voordoet, dan zal ook hier een zone afgebakend worden waar mogelijk langdurig niet gejaagd kan worden. Gelet op de vergoedingen die jagers betalen voor het jachtrecht pleit de sector voor een compensatie bij dat soort van overmacht

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Algemeen Boerensyndicaat

Volg VILT ook via