nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.02.2018 Jonge varkensspecialisten winnen Boerenbond persprijzen

Tijdens de Agridagen in Ravels ontvingen twee studenten een geldprijs van Boerenbond omdat ze hun bachelor- en masterproef niet in een schuif wegstaken, maar er een kort en helder artikel over schreven zodat landbouwers kennis kunnen nemen van hun bevindingen. De twee artikels zijn gepubliceerd in het vakblad Management&Techniek en ze snijden allebei een technisch onderwerp uit de varkenshouderij aan. Toeval? Niet volgens de organisatoren van de veehouderijbeurs, die eraan herinneren dat één derde van de productiewaarde van de Vlaamse landbouw met varkens gerealiseerd wordt.

Met de uitreiking van de Boerenbond Persprijs wil de grootste Vlaamse landbouworganisatie bekomen dat het studiewerk van de nieuwe generatie landbouwstudenten doorsijpelt naar de praktijk. Studenten ontdekken de voorlichter, of misschien wel de landbouwjournalist, in zichzelf door van hun bachelor- of masterproef een leerrijk en vlot leesbaar artikel te schrijven. Even traditiegetrouw als de uitreiking van de persprijs op Agriflanders of Agridagen is de publicatie van de ingezonden artikels in het vakblad Management&Techniek.

Boerenbond-leden die voor het weekeinde hun halfmaandelijks vakblad lazen, maakten in primeur kennis met de twee laureaten van 2017. Op zaterdag werd er officieel mee uitgepakt tijdens de Agridagen, de veehouderijbeurs die sedert twee edities uit de grond wordt gestampt door het ervaren organisatieteam dat ook Agriflanders in Gent en de Werktuigendagen in Oudenaarde voor zijn rekening neemt. Beursvoorzitter Georges Van Keerberghen overhandigde de persprijs voor afgestudeerden met de graad van master aan Wim Gorssen (KU Leuven). Zijn proefschrift ‘Genetische parameters van uniformiteit toegepast op productiekenmerken van vleesvarkens’ was de basis voor het artikel met de vindingrijke titel ‘Selectie op uniformiteit: alle varkens zijn gelijk, maar sommige varkens zijn meer gelijk dan anderen’.

Gorssen beschrijft in Management&Techniek de voordelen van het afleveren van uniforme varkens. Die voordelen zijn gekend zodat varkenshouders al jarenlang proberen om de uniformiteit van hun varkensstapel te verhogen via het stalmanagement. Gorssen schuift een andere aanpak naar voren, namelijk selectie. Voor enkele productiekenmerken bij vleesvarkens onderzocht hij of ze een genetische basis voor uniformiteit bevatten, en of het mogelijk is om daarop te selecteren. Als zoon van stamboekfokkers van piétrain-varkens bleek hij technisch bijzonder goed onderlegd te zijn. Lof van de jury was er ook voor de vlotte samenvatting van de bevindingen, en de goed gevonden titel met een duidelijke verwijzing naar ‘Animal Farm’ van George Orwell. Wim is ondertussen met een doctoraatsonderzoek gestart dat hem toelaat om het onderwerp van zijn masterproef verder uit te spitten en een specialist te worden in varkensgenetica.

Ilse De Volder kreeg de bachelorprijs uit handen van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker voor haar artikel ‘Alternerend zogen, voordeel of niet?’. Dat artikel is een vlot leesbare vertaling van de bachelorproef die ze aflegde aan de hogeschool Vives in Roeselare. Ze vertrekt van de vaststellingen dat een goede biestopname door de biggen belangrijk is, maar de problemen toenemen met het grootbrengen van grote tomen en van biggen die benadeeld zijn door Moeder natuur.

Elke big die een hoogproductieve zeug meer werpt, maakt dat er minder biest beschikbaar is per big. Voor een varkenshouder is het dan de kunst om de biest zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over alle biggen, bijvoorbeeld door het verleggen van biggen naar andere zeugen. Bij alternerend zogen van twee groepen biggen bij de moederzeug zijn het de lichtere biggen die profiteren van de verminderde concurrentie met soortgenoten aan de uier. Voor de zwakste exemplaren maakt het evenwel weinig verschil zodat het beter is hen te euthanaseren zodat de overlevingskansen van de anderen (door het drinken van meer biest, nvdr.) stijgen.

Volgde de jury speelde Ilse De Volder met haar bachelorproef in op het almaar stijgende productiegetal in de zeugenhouderij. Ilse en Wim mogen allebei 1.000 euro bijschrijven op hun rekening en fier zijn op de publicatie die ze versierden in Management&Techniek. Die eer en de bijbehorende geldprijs zullen ongetwijfeld motiverend werken voor anderen om deel te nemen aan de jaarlijkse persprijzen van Boerenbond. “Wij geven een zetje wanneer iemand een goed eindwerk aflegt, maar het (schrijf)werk voor de Boerenbond Persprijs moeten ze zelf doen”, minimaliseert een promotor de eigen inbreng.

Door Boerenbond werd tijdens de prijsuitreiking sterk benadrukt hoe belangrijk onderwijs en onderzoek zijn. “Landbouwonderzoek staat in Vlaanderen dichtbij de praktijk, terwijl het in Nederland minder versnipperd is want centraal geleid door Wageningen universiteit”, laat beursvoorzitter Georges Van Keerberghen verstaan dat alles zijn voor- en nadelen heeft. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker legt uit waarom ze zoveel belang hecht aan landbouwonderwijs: “Daar worden de zaadjes geplant voor een nieuwe generatie landbouwers, of voor goed opgeleid personeel dat met het groter worden van de bedrijven ook nodig is.” Bij landbouwers die de schoolbanken al lang verlaten hebben, schaaft Boerenbond aan het bedrijfseconomisch inzicht. De voorzitter verwijst in dat verband naar het project ‘Slimmer boeren met cijfers’, en naar de opvolger van de bedrijfseconomische boekhouding (Tiber) die in de maak is. “Belangrijk is dat scholen jongeren al warm maken voor bedrijfseconomie want jong geleerd is oud gedaan”, besluit De Becker.

De artikels van Gorssen en De Volder kan je lezen in Management&Techniek van 12 februari, of online via www.boerenbond.be.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via