nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.10.2016 "Juiste inschatting van asbestproblematiek cruciaal"

Asbesthoudend materiaal verwijderen is vandaag niet wettelijk verplicht zolang het materiaal zich in goede staat bevindt. Maar een studie van VITO toonde aan dat nagenoeg alle asbesthoudende dakbedekking die ouder is dan twintig jaar sterk verweerd is, waardoor er asbestvezels vrij kunnen komen. De Vlaamse regering besliste om werk te maken van een afbouwbeleid om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. De gesprekken daarover – ook met de landbouwsector – lopen volop en moeten tegen 2018 tot een definitief beleidsprogramma leiden.

Sinds 1998 is het gebruik van asbest in Vlaanderen verboden. Toch is asbest nog wijdverspreid, voornamelijk in de vorm van dakbedekking en gevelbekleding. Omdat oude asbesttoepassingen ernstige gezondheidsrisico’s inhouden, heeft de Vlaamse regering beslist om werk te maken van een afbouwbeleid dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet maken. Dat afbouwbeleid zal voor de diverse sectoren en toepassingen verschillende deadlines vastleggen en instrumenten uitwerken. Ook met de landbouwsector wordt momenteel overlegd hoe die afbouw het best georganiseerd kan worden.

Boerenbond is één van de partijen die mee rond tafel zit en benadrukt dat een juiste inschatting van het probleem cruciaal is om de omvang van de problematiek in kaart te brengen, mogelijke acties en instrumenten te ontwikkelen en een deadline naar voren te schuiven. “Een eerste inventarisatieoefening bevatte echter veel te ruwe cijfers om bruikbaar te zijn”, zo klinkt het. Een nieuwe studie is onderweg. Boerenbond hoopt alvast dat de regering erin slaagt om tegen 2018 tot een definitief beleidsprogramma te komen. “Dat programma moet afbouwscenario’s bevatten voor de betrokken sectoren, gekoppeld aan de nodige instrumenten en middelen”, zo klinkt het.

Ondertussen wordt er onder meer in Merksplas en ook in West-Vlaanderen al volop praktijkervaring opgedaan via pilootprojecten, met OVAM als drijvende kracht. In Merksplas kunnen de deelnemers aan het project kiezen tussen verschillende scenario’s, gaande van het zelf verwijderen tot het laten verwijderen en vervangen van het asbesthoudend materiaal door een geselecteerde aannemer. In alle scenario’s zorgen de gemeente en de intercommunale voor de praktische uitvoering. OVAM en Merksplas geven een extra financiële ondersteuning.

In West-Vlaanderen hebben OVAM, Boerenbond en afvalintercommunale IMOG de handen in elkaar geslagen. OVAM hoopt verschillende types landbouwbedrijven aan te trekken om de problematiek in de regio achteraf beter te kunnen inschatten. Daarnaast is het ook de bedoeling dat lessen getrokken worden in verband met de kostprijs van het opruimen van verschillende types van bedrijven. Boerenbond heeft naar eigen zeggen vooral aandacht voor de praktische haalbaarheid en waakt over de aangereikte alternatieven. “Het gaat immers niet alleen over het wegnemen van het asbestdak, want er zijn uiteraard ook andere kosten, zoals het leggen van een nieuw dak”, aldus Boerenbond, dat bekijkt of dat financieel ondersteund kan worden, bijvoorbeeld via een groepsaankoop.

Meer info: OVAM

Bron: Boerenbond.be

Volg VILT ook via