nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.11.2017 Juridisch gekibbel over Nederlands fosfaatplan

Het gerechtshof in Den Haag heeft met een nieuwe uitspraak de saga rond het fosfaatreductieplan in Nederland een nieuwe wending gegeven. In totaal werden 51 melkveehouders in het ongelijk gesteld, wat zo veel betekent dat ook zij zullen moeten voldoen aan het fosfaatreductieplan. In mei en augustus waren er nochtans uitspraken geweest die honderden boeren vrijstelden van het plan dat de milieu-impact van de Nederlandse veestapel wil verkleinen. 

De uitspraak van het Haagse hof over het Nederlandse fosfaatreductieplan maakt voor even een eind aan juridische procedures. 51 melkveehouders kregen in hoger beroep geen gelijk, wat betekent dat ook zij zullen moeten voldoen aan het fosfaatreductieplan 2017. In mei zag het er nochtans een stuk beter uit, toen ze door de rechtbank vrijgesteld werden. In augustus gebeurde hetzelfde met nog eens 400 boeren: ook zij werden vrijgesteld vanwege onomkeerbare investeringsverplichtingen op 2 juli 2015, waardoor ze minder melkvee hadden dan waar de investering op berekend was.

Met een belangrijke toevoeging: ze moesten wel voldoen aan de zogenoemde “lichte toets”. Dat betekende dat ze met vergunningen, aannemingsovereenkomsten en allerlei andere bewijsstukken moesten aantonen dat ze net als de 51 bedrijven in de eerste procedure onomkeerbare investeringen hadden gedaan voor 2 juli 2015 of een biologisch bedrijf hadden. In hun kielzog konden ook melkveehouders die niet hadden geprocedeerd vrijstelling vragen via die lichte toets met dezelfde voorwaarden. Naar schatting 3.000 bedrijven hebben een lichte toets ingediend, inclusief de 400 bedrijven in de uitspraken van augustus.

Met de uitspraak van 31 oktober heeft het Haagse hof niet alleen een streep getrokken door de vrijstelling van de 51 bedrijven van de mei-uitspraak. Ook de vrijstelling voor de bedrijven die niet procedeerden maar wel de toets aanvroegen, vervalt nu. Voor de 400 bedrijven van de augustus-uitspraak geldt in principe de vrijstelling nog. Maar ook daartegen is hoger beroep ingediend door de Staat, al is er nog geen datum vastgesteld voor behandeling. Het is alleszins weinig waarschijnlijk dat in de nog volgende beroepsprocedures het hof anders zal oordelen.

Onzeker is nog in hoeverre de overschrijders alsnog de eventuele boetes moeten betalen. Het hof is ervan uitgegaan dat partijen daarover in overleg gaan. Ook daar kan het nog verschillende kanten op. Voor sommige bedrijven zou de boete meer dan 100.000 euro kunnen bedragen. Maar de juridische procedures daarover kunnen nog jaren aanslepen. En dan moeten procedures over de volgende fase, de invoering van fosfaatrechten, nog beginnen. 

Bron: Boerenbusiness

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via