nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2017 Kaart zonevreemde bossen onderwerp openbaar onderzoek

Op 16 mei start het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen. Die kaart bundelt de meest waardevolle bossen die in gebieden liggen die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied en dus minder goed beschermd zijn. Opmerkingen kunnen ingediend worden zolang het onderzoek loopt - van 16 mei tot 14 juli.

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. Concreet gaat het om bossen in woon-, industrie-, recreatie- en ook landbouwgebied. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu door ANB op een ontwerpkaart gezet die onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek dat start op 16 mei en loopt tot 14 juli. Via een verstrengde procedure voor ontbossing worden die kwetsbare bossen beter beschermd. Ontbossen is verboden, al kan er via het agentschap wel een afwijking aangevraagd worden.

Iedereen kan opmerkingen indienen, tenminste als ze betrekking hebben op de bossen die op de kaart als Meest Kwetsbaar Waardevol Bos (MKWB) zijn weergegeven. De opmerkingen kunnen gaan over het volledige bos of over een of meerdere percelen die behoren tot dat MKWB-bos. Verder zijn drie soorten opmerkingen mogelijk. Ofwel meld je dat het geen bos is zoals omschreven in artikel 3 van het Bosdecreet, ofwel geef je aan dat het beslist beleid niet of niet correct werd meegenomen in de analyse, ofwel werden de criteria niet correct gebruikt of de formule werd op een foute manier toegepast. Alle andere opmerkingen kunnen louter informatief worden meegegeven, aldus ANB.

Na het openbaar onderzoek worden de opmerkingen gebundeld, gecontroleerd op juistheid en verwerkt, zo meldt ANB. Er wordt niet toegelicht op welke wijze al dan niet rekening gehouden werd met de individuele opmerkingen en wie opmerkingen heeft ingediend krijgt geen individueel antwoord. Na het verwerken van de opmerkingen zal de Vlaamse regering de kaart definitief vaststellen. Eigenaars die tijdens het openbaar onderzoek niet van zich laten horen, zien hun perceel definitief beschermd worden.

Daarom raadt Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) iedereen aan om goed na te kijken of hun perceel in aanmerking komt voor herziening. “De bestemming naar Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen heeft grote gevolgen voor de duizenden eigenaars van die gronden”, aldus Peeters. “Zij kunnen met hun gronden niet meer doen waarvoor ze ooit bestemd waren. Landbouwers kunnen hun grond niet meer bewerken, bedrijven kunnen niet meer uitbreiden. Bossen hebben een waardevolle ecologische functie, maar het is ook belangrijk dat de eigenaars van bouw- of industriegrond rechtszekerheid krijgen. Bovendien betekent de nieuwe inkleuring voor heel wat eigenaars een substantieel waardeverlies waar slechts een beperkte schadevergoeding tegenover staat.”

Meer info: ANB

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Google Maps

Volg VILT ook via