nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.05.2019 Kamerplant als frisgroen alternatief voor luchtfilter

Welk effect hebben planten op de luchtkwaliteit? Zijn kamerplanten werkelijk zo effectief als een duur filtersysteem? Voor welke plantensoorten kies je best en hoe plant je ze aan voor een optimale luchtzuivering? Twee brochures bundelen de wetenschappelijke kennis over het luchtzuiverend vermogen van planten binnen- en buitenshuis. Green-Air zijn ze genoemd, naar de operationele groep waarbinnen onderzoekers van Technopool Sierteelt (ILVO, Proefcentrum voor Sierteelt, UGent, HoGent), UAntwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij samenwerkten.

Door de steeds betere isolatie van onze gebouwen wordt de lucht in huis minder vaak ververst en worden in onze directe omgeving meer synthetische stoffen (isolatiemateriaal) gebruikt. De combinatie van die twee factoren zorgt ervoor dat in slecht verluchte ruimtes een concentratie aan schadelijke stoffen in de lucht hangt. De belangrijkste boosdoeners van gezondheidsklachten zijn vluchtige organische stoffen (o.a. benzeen) en anorganische gassen zoals CO en CO2 afkomstig van verbrandingsprocessen.

Planten kunnen die polluenten uit de lucht halen. Het gekende onderzoek van NASA uit de jaren ‘80 stelt dat bijna alle populaire kamerplanten in staat zijn om relatief snel vervuilende stoffen uit de lucht te verwijderen. Daarvoor maken ze gebruik van hun wortels, huidmondjes, waslaagjes, micro‐organismen en potgrond. De efficiëntie van die zuivering is evenwel afhankelijk van de plantensoort, plantarchitectuur, de luchtverplaatsing, de hoeveelheid licht én de initiële luchtvervuiling in de ruimte. Hoe hoger de concentratie schadelijke stoffen, hoe sneller planten ze afbreken. Daarnaast zorgen veel zonlicht, een grote luchtverplaatsing en meer huidmondjes en reliëf op de blaadjes van de planten voor een betere en snellere zuivering.

Met twee brochures willen het Proefcentrum voor Sierteelt, ILVO en de andere wetenschappelijke partners van de operationele groep Green-Air professionelen uit de sierteelt en groenvoorziening informeren over het effect van groen op de luchtkwaliteit. Het is kennis die iedereen van pas kan komen, ook ruimtelijke planners en landschapsarchitecten want het effect is niet alleen binnenkamers. In een stedelijke omgeving slagen planten er ook in om de lucht te zuiveren. Bomen, heggen, groene daken en groene wanden fungeren als een natuurlijke filter en zorgen voor een netto‐afname van de concentraties fijn stof en schadelijke gassen in de lucht. Hoe groot die afname is, is sterk afhankelijk van de lokale situatie.

In een smalle straat bijvoorbeeld zijn bomen met een grote kruin vaak minder aan te raden omdat ze de natuurlijke ventilatie kunnen verhinderen en daardoor de luchtverontreinigende stoffen gedeeltelijk gevangen houden. Een groene gevel die meer luchtdoorstroming toelaat, kan in dat geval een beter alternatief zijn. Studies naar het effect van groen in de straten op luchtvervuiling wijzen dan ook op lokale reducties die sterk variëren, van 1 tot 60 procent. Voor het afvangen van fijn stof zijn naaldbomen over het algemeen een betere keuze dan loofbomen.

In de twee brochures van Green-Air staan de aanbevolen opties aan kamer- en tuinplanten opgelijst. Binnenshuis zijn de graslelie, drakenplant, klimop en de lepelplant goede opties. Buitenshuis staan onder andere de vlinderstruik, Gelderse roos, haagbeuk en steeneik in de top tien. Deze lijsten zijn verre van compleet, wetenschappers hebben nog lang niet alle planten onderzocht op hun luchtzuiverend potentieel, aldus Green-Air. Ook de kennis over hoeveel planten van een soort je nodig hebt om de lucht in de huiskamer gezond te houden, is nog beperkt. Enkele studies geven een idee: twee varens of drie drakenplanten volstaan om de lucht in een kantoor van 9 vierkante meter te zuiveren.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Proefcentrum voor Sierteelt

Volg VILT ook via