nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.11.2017 Kennis van consument over antibioticagebruik klein

Europese consumenten zijn zich onvoldoende bewust van het gebruik van antibiotica en antimicrobiële resistentie in de veehouderij. Ook hun kennis over hoe bacteriën die resistent zijn voor antibiotica een effect kunnen hebben op mensen laat te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek van GfK en consultant ICF. Slechts 25 procent van de ondervraagde personen waren van mening dat ze voldoende kennis hadden over het gebruik van antibiotica in de veehouderij, terwijl 68 procent het tegendeel aangaf. 

Hoewel het onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie naar voor geschoven wordt als een van de absolute prioriteiten inzake wereldwijde volksgezondheid lijkt de Europese burger zich onvoldoende bewust van de ernst van het antibioticaprobleem, noch van de rol die de veehouderij daarin speelt. De respondenten kregen zeven beweringen voorgelegd over antibiotica en gaven gemiddeld genomen op 49 procent van de beweringen een correct antwoord. Amper 25 procent vond dat ze voldoende kennis had over het gebruik van antibiotica in de veehouderij.

Het gebrek aan kennis over resistentie voor antibiotica wordt ook gereflecteerd door een geringe mate van bewustzijn over antibiotica in het algemeen. De respondenten wisten dat resistentie voor antibiotica een kwestie is die aandacht verdient, maar ze waren zich er niet van bewust dat resistentie een belangrijke bekommernis is in de landbouw. Daarenboven waren sommige respondenten enigszins in de war over hoe bacteriën die resistent zijn voor antibiotica kunnen worden overgedragen van dieren op mensen, leggen de onderzoekers uit. Ze constateerden ook dat het vermeende gebrek aan controle van consumenten over het risico leidt tot de perceptie van een hoog risico.

De consumenten vonden verder dat resistentie voor antibiotica bij vee aangepakt moet worden, en dat daarvoor niet genoeg acties worden ondernomen. Tegelijk gaven ze toe dat ze zelf zelden hun gedrag veranderen. Een andere vaststelling is dat de consumenten hun informatie voornamelijk uit de traditionele massamedia en het internet halen. Dat terwijl vooral wetenschappers, (humane en veterinaire) zorgverleners en de verschillende voedselveiligheidsautoriteiten worden gezien als betrouwbare informatiebronnen. Het vertrouwen in de industrie, de veehouders en de media is daarentegen heel wat minder groot. De inzichten van de consumenten zullen nu aan de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden voorgelegd.  

Bron: Belga

Volg VILT ook via